تصویر آهنگ اشتباه از مهدی احمدوند

متن آهنگ اشتباه از مهدی احمدوند

Eshtebah

👁 ٧٤تو با من که باشی هر چه باداباد

حتی باشم تو ناکجا آباد

میسپری تقدیرت رو دست باد

فکر ما درگیر فکر تو آزاد

میگم آیندم با تو چی میشه

میگی قسمتت هر چی بود همون میشه

میگم این طرز فکرو از سرت دور کن

میگی من همینم تو اخلاقتو با من جور کن

هی سرمو کلاه میزاری

منه ساده ی پاپتی

میگم اینجوری نمیشه

میگی اصن اینجوری راحتی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

میگم ولم نمیخوام

بسه کم مارو بچرخون

اگه قسمت ما اینه باشه خیالی نیس بچرخون

هی وعده دادی برات اینجور صلاحه

هی میگفتم نه این فکرت اشتباهه

هی میگفتی نه این قصه جور دیگه ست

هی میگفتم نه تو کفش تو یه ریگ هست

هی میترسیدن باهام بازی دربیاری

من برم فردا پشتم حرف دربیاری

هی میترسیدی من از تو بترسم

میگم بدنی همه از گرگ میترسن

هی سرمو کلاه میزاری

متن آهنگ اشتباه از مهدی احمدوند

منه ساده ی پاپتی

میگم اینجوری نمیشه

میگی اصن اینجوری راحتیمیگم ولم نمیخوام

بسه کم مارو بچرخون

اگه قسمت ما اینه باشه خیالی نیس بچرخون

هی سرمو کلاه میزاری

منه ساده ی پاپتی

میگم اینجوری نمیشه

میگی اصن اینجوری راحتی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background