متن آهنگ بیخیال از مهدی احمدوند

آلبوم: Khooneye Ghoroor

Bikhial

👁 ٧١مهدی احمدوند

پشت تو بد و بدتر هی شنیدم و

باور نکردمو باورش عجیب که

همش درست بوده درست می گفتن

من ساده به همه می گفتم نجیبه و

نجیب نبودی و دست تو خوندمو

یه عمر آزگار و کنار تو موندم و

حیف که عمرمو تلف می کردم و

یه عمری بی خودی به عشق تو خوندم و

پست تر از اونی بودی که فکر می کردم و

دلت یه جای دیگه بود و حس می کردم و

به روت نزدم نمی خواستم بری

نمی خواستم بشینی بهم و هی بد بگی و

می گم برات مهم نی که چی سرم میاد

میگی بذار سیاه بشه روزگارت

میگی بذار نباشه و فقط بره

اصلا بذار بمیره بی خیالش

گول چهره پاکتو خوردمو

تو هم درست همونیبودی که

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

همه می گفتن

این قده قشنگی که منم مباشم

خیلیا واسه داشتنت به پات بیفتن

تازه دارم می فهمم

منو واسه چی خواستی

با همه دور و بریات انقده رو راستی

برای تو می میردم روت قسم می خوردم

این قده عوض شدی که یهو جا خوردم

پشت تو بد و بدتر هی شنیدم و

باور نکردمو باورش عجیب که

همش درست بوده درست می گفتن

من ساده به همه می گفتم نجیبه و

نجیب نبودی و دست تو خوندم و

یه عمر آزگار و کنار تو موندم و

حیف که عمرمو تلف می کردم و

یه عمری بی خودی به عشق تو خوندم و

پست تر از اونی بودی که فکر می کردم و

دلت یه جای دیگه بود و حس می کردم و

متن آهنگ بیخیال از مهدی احمدوند

به روت نزدم نمی خواستم بری

نمی خواستم بشینی بهم و هی بد بگی و

می گم برات مهم نی که چی سرم میاد

میگی بذار سیاه بشه روزگارت

میگی بذار نباشه و فقط برهاصلا بذار بمیره بی خیالش

گول چهره پاکتو خوردم و

تو هم درست همونی بودی که

همه می گفتن

این قده قشنگی که منم مباشم

خیلیا واسه داشتنت به پات بیفتن

تازه دارم می فهمم

منو واسه چی خواستی

با همه دور و بریات انقده رو راستی

برای تو می میردم روت قسم می خوردم

این قده عوض شدی که یهو جا خوردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background