تصویر آهنگ باور از مهدی احمدوند

متن آهنگ باور از مهدی احمدوند

Baavar

👁 ٨١زحمتام برای اینه که حرفام باورت باشه

اگه من یه روزی مردم یه سقفی روسرت باشه

سختی میکشم نبینم که خونم روی آب باشه

منه پیرمرد که رفتم یه عکسی توی قاب باشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سختی اینقد دیدم خنده رفت از یادم

تو بخندو شاد باش من باشادیت شادم

مطمئنم دیدی عشقت اینجا جاشهمن میرم بانی باش اسمی از من باشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background