تصویر آهنگ All About That Bass از Meghan Trainor

دانلود + متن + ترجمه آهنگ All About That Bass از Meghan Trainor

👁 ١٤٤٠
امتیاز ٨.٠ از ٢ نظرBecause you know I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass translate

Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two translate

But I can shake it, shake it like I'm supposed to do translate

'Cause I got that boom boom that all the boys chase translate

دانلود آهنگ All About That Bass از Meghan Trainor

All the right junk in all the right places translate

I see the magazines working that Photoshop من مجلاتی را می بینم که با فتوشاپ کار می کنند

We know that *** ain't real come on now, make it stop translate

If you got beauty, beauty just raise 'em up 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top translate

Yeah, my momma she told me don't worry about your size اره، مامان من بهم گفت راجب سایزت نگران نباش

She says, "Boys they like a little more *** to hold at night" translate

You know I won't be no stick-figure silicone Barbie doll translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

So, if that's what's you're into then go ahead and move along translate

Because you know I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass translate

I'm bringing *** back translate

Go ahead and tell them skinny bitches, "Hey" translate

No, I'm just playing I know you think you're fat نو، من فقط بازی میکنم میدونم تو فکر میکنی چاقی

But I'm *** to tell you that every inch of you is perfect from the bottom to the top translate

Yeah, my momma she told me don't worry about your size اره، مامان من بهم گفت راجب سایزت نگران نباش

She says, "Boys they like a little more *** to hold at night" translate

You know I won't be no stick-figure silicone Barbie doll translate

So, if that's what's you're into then go ahead and move along translate

متن آهنگ All About That Bass از Meghan Trainor

Because you know I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translateI'm All About That Bass, 'bout that bass translate

Because you know I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass translate

Because you know I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass, no treble translate

I'm All About That Bass, 'bout that bass translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background