متن و ترجمه آهنگ Real Love از Massari

عشق واقعی - Massari

- 1016 👁
متن و ترجمه آهنگ Real Love از Massari امتیاز 10.0 از 1 نظر متن و ترجمه آهنگ Real Love از Massari

ژانر: ریتم و بلوز

موضوع: روابط جنسی - عشق
Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم And even though I don't really know you translate I must've been runnin' outta time translate I'm waiting for the moment I can show you translate And baby girl I want you to know translate I'm watching you go translate I'm watching you pass me by translate It's Real Love that you don't know about translate Baby I was there all along translate When you'd be doing things I would watch you translate I picture you and me all alone translate I'm wishing you was someone I can talk to translate I gotta get you out of my head translate But baby girl I gotta see you once again, again translate It's Real Love that you don't know about translate Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم And even though I don't really know you translate I must've been runnin' outta time translate I'm waiting for the moment I can show you translate And baby girl I want you to know translate I"m watching you go translate I'm watching you pass me by translate It's Real Love that you don't know about translate Every night when I would go to sleep translate I couldn't stop dreaming about you translate Your love has got me feeling kinda weak translate I really can't see me without you translate

And now you're runnin' round in my head translate I'm never gonna let you slip away again translate It's Real Love that you don't know about translate Every now and then when I watch you هر از چند گاهی که نگاهت میکنم I wish that I could tell you that I want you ای کاش میتونستم بهت بگم میخوامت If I could have the chance to talk with you translate If I could have the chance to walk with you translate Then I would stop holding it in translate And never have to go through this again, again translate It's Real Love that you don't know about translate Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم And even though I don't really know you translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I must've been runnin' outta time translate I'm waiting for the moment I can show you translate And baby girl I want you to know translate I"m watching you go translate I'm watching you pass me by translate It's Real Love that you don't know about translate Today when I saw you alone translate I knew I had to come up and approach you translate Cause girl I really gotta let you know translate All about the things you made me go through translate And now she lookin' at me in the eye translate And now you got me hopin' I ain't dreamin' again translate Again translate It's Real Love that you don't know about translate Every now and then when I watch you هر از چند گاهی که نگاهت میکنم I wish that I could tell you that I want you ای کاش میتونستم بهت بگم میخوامت If I could have the chance to talk with you translate If I could have the chance to walk with you translate Then I would stop holding it in translate And never have to go through this again, again translate

It's Real Love that you don't know about translate Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم And even though I don't really know you translate I must've been runnin' outta time translate I'm waiting for the moment I can show you translate And baby girl I want you to know translate I"m watching you go translate I'm watching you pass me by translate It's Real Love that you don't know about translate You're the one that I want and no one can take translate It from me translate No, no, no, no, no translate Even though I don't really know you translate I got a lot of love I wanna show you translate And you'd be right there in front of me translate I can see you passin' in front of me translate No, no, no translate Girl I need your love translate Baby I need your love translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه