تصویر آهنگ Real Love از Massari

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Real Love از Massari

آلبوم: Massari

عشق واقعی

👁 ١٩٣٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرGirl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم

And even though I don't really know you و اگر چه تورو درست نمیشناسم

I must've been runnin' outta time و بعلاوه احساس می کنم که داره دیر میشه

I'm waiting for the moment I can show you دمبال موقعیتی می گردم که بهت نشون بدم

And baby girl I want you to know و عزیز دل، میخوام بدونی دارم

I'm watching you go دارم رفتنت رو می بینم

I'm watching you pass me by translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Baby I was there all along translate

When you'd be doing things I would watch you translate

I picture you and me all alone translate

I'm wishing you was someone I can talk to translate

I gotta get you out of my head translate

But baby girl I gotta see you once again, again translate

دانلود آهنگ Real Love از Massari

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم

And even though I don't really know you و اگر چه تورو درست نمیشناسم

I must've been runnin' outta time و بعلاوه احساس می کنم که داره دیر میشه

I'm waiting for the moment I can show you دمبال موقعیتی می گردم که بهت نشون بدم

And baby girl I want you to know و عزیز دل، میخوام بدونی دارم

I"m watching you go رفتنت رو تماشا می کنم

I'm watching you pass me by translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Every night when I would go to sleep هر شب که به خواب میرم

I couldn't stop dreaming about you نمیتونم رویا پردازی تو رو تموم کنم

Your love has got me feeling kinda weak عشقت کاری کرده احساس ضعف کنم

I really can't see me without you واقعا نمیتونم خودم رو بدون تو ببینم(تصور کنم)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And now you're runnin' round in my head translate

I'm never gonna let you slip away again translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Every now and then when I watch you هر از چند گاهی که نگاهت میکنم

I wish that I could tell you that I want you ای کاش میتونستم بهت بگم میخوامت

If I could have the chance to talk with you اگر شانسش رو داشتم که باهات حرف بزنم

If I could have the chance to walk with you translate

Then I would stop holding it in translate

And never have to go through this again, again translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم

And even though I don't really know you و اگر چه تورو درست نمیشناسم

I must've been runnin' outta time و بعلاوه احساس می کنم که داره دیر میشه

I'm waiting for the moment I can show you دمبال موقعیتی می گردم که بهت نشون بدم

And baby girl I want you to know و عزیز دل، میخوام بدونی دارم

I"m watching you go رفتنت رو تماشا می کنم

I'm watching you pass me by translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Today when I saw you alone وقتی امروز تنها دیدمت

I knew I had to come up and approach you translate

Cause girl I really gotta let you know translate

All about the things you made me go through translate

And now she lookin' at me in the eye translate

And now you got me hopin' I ain't dreamin' again translate

متن آهنگ Real Love از Massari

Again translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Every now and then when I watch you هر از چند گاهی که نگاهت میکنم

I wish that I could tell you that I want you ای کاش میتونستم بهت بگم میخوامت

If I could have the chance to talk with you اگر شانسش رو داشتم که باهات حرف بزنم

If I could have the chance to walk with you translate

Then I would stop holding it in translate

And never have to go through this again, again translateIt's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

Girl, girl I'm goin' outta my mind دختر،دختر دارم عقلم رو از دست میدم

And even though I don't really know you و اگر چه تورو درست نمیشناسم

I must've been runnin' outta time و بعلاوه احساس می کنم که داره دیر میشه

I'm waiting for the moment I can show you دمبال موقعیتی می گردم که بهت نشون بدم

And baby girl I want you to know و عزیز دل، میخوام بدونی دارم

I"m watching you go رفتنت رو تماشا می کنم

I'm watching you pass me by translate

It's Real Love that you don't know about این عشق واقعیه که درموردش هیچی نمیدونی

You're the one that I want and no one can take translate

It from me translate

No, no, no, no, no translate

Even though I don't really know you translate

I got a lot of love I wanna show you translate

And you'd be right there in front of me translate

I can see you passin' in front of me translate

No, no, no translate

Girl I need your love translate

Baby I need your love translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background