تصویر آهنگ Inta Hayati از Massari

دانلود + متن آهنگ Inta Hayati از Massari

آلبوم: Massari

👁 ٥٢٢I wanna tell you how I feel translate

And let you know it translate

First time I seen you girl translate

I swear that you was glowing translate

I wanna let you know translate

With me you're not alone translate

So let it go and let it go translate

To where it's going translate

Come with it slow translate

دانلود آهنگ Inta Hayati از Massari

Baby, come with it slowly translate

I wanna work your body translate

Just so I can hear you say translate

Come with it slow translate

Baby, come with it slowly translate

I wanna work your body translate

Just so I can hear you say translate

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translate

It's written all over your face translate

Don't try to hide it translate

You want my love and translate

If you're looking you can find it translate

Just know you gotta know translate

With me you're not alone translate

So when you're feeling high translate

You feel; you can't deny it translate

Come with it slow translate

Baby, come with it slowly translate

I wanna work your body translate

Just so I can hear you say translate

Come with it slow translate

Baby, come with it slowly translate

I wanna work your body translate

متن آهنگ Inta Hayati از Massari

Just so I can hear you say translate

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translate

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translateI know you want my lovin', girl, it shows translate

Come get it, come with it slow translate

Baby, with me you're not alone translate

I want it, you got it, love translate

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translate

Inta Hayati, inta habibi translate

Min awil nazra, w sert nasibi translate

I want it, you got it, love translate

I want it, you got it, love translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background