تصویر آهنگ Scared to Be Lonely از Martin Garrix Dua Lipa

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Scared to Be Lonely از Martin Garrix Dua Lipa

آلبوم: Scared to Be Lonely

👁 ١٣٥٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرIt was great at the very start از همان ابتدا عالی بود

Hands on each other دست روی هم

Couldn't stand to be far apart نمیتونستیم از هم جدا باشیم

Closer the better نزدیکتر بهتر است

Now we're picking fights and slamming doors حالا داریم دعوا می کنیم و درها را به هم می کوبیم

Magnifying all our flaws بزرگنمایی تمام‌ عیب هایمان

And I wonder why, wonder what for و من تعجب می کنم که چرا، تعجب می کنم برای چه

Why we keep coming back for more چرا برای اطلاعات بیشتر بازمی گردیم

دانلود آهنگ Scared to Be Lonely از Martin Garrix Dua Lipa

Is it just our bodies? Are we both losing our minds? آیا فقط بدن ماست؟ آیا هر دوی ما عقل خود را از دست داده ایم؟

Is the only reason you're holding me tonight این تنها دلیلی است که امشب مرا در آغوش گرفته ای

'Cause we're Scared to Be Lonely? چون از تنهایی می ترسیم؟

Do we need somebody just to feel like we're alright? آیا ما به کسی نیاز داریم تا احساس کنیم حالمان خوب است؟

Is the only reason you're holding me tonight این تنها دلیلی است که امشب مرا در آغوش گرفته ای

'Cause we're Scared to Be Lonely? چون از تنهایی می ترسیم؟

Too much time, losing track of us زمان زیادی، از دست دادن مسیر ما

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Where was the real? کجا واقعی بود؟

Undefined, spiraling out of touch translate

Forgot how it feels فراموش کرده چه حسی داره

All the messed up fights and slamming doors همه دعواهای به هم ریخته و کوبیدن درها

Magnifying all our flaws بزرگنمایی تمام‌ عیب هایمان

And I wonder why, wonder what for و من تعجب می کنم که چرا، تعجب می کنم برای چه

It's like we keep coming back for more مثل این است که برای چیزهای بیشتر برمی گردیم

Is it just our bodies? Are we both losing our minds? آیا فقط بدن ماست؟ آیا هر دوی ما عقل خود را از دست داده ایم؟

Is the only reason you're holding me tonight این تنها دلیلی است که امشب مرا در آغوش گرفته ای

'Cause we're Scared to Be Lonely? چون از تنهایی می ترسیم؟

Do we need somebody just to feel like we're alright? آیا ما به کسی نیاز داریم تا احساس کنیم حالمان خوب است؟

Is the only reason you're holding me tonight این تنها دلیلی است که امشب مرا در آغوش گرفته ای

'Cause we're Scared to Be Lonely? چون از تنهایی می ترسیم؟

Scared to Be Lonely ترسناکه تنها باشی

متن آهنگ Scared to Be Lonely از Martin Garrix Dua Lipa

Even when we know it's wrong حتی زمانی که می دانیم اشتباه است

Been somebody better for us all along همیشه برای ما کسی بهتر بود

Tell me, how can we keep holding on? به من بگو، چگونه می توانیم ادامه دهیم؟

Holding on tonight 'cause we're Scared to Be Lonely امشب را نگه دار، چون از تنهایی می ترسیم

Even when we know it's wrong حتی زمانی که می دانیم اشتباه استBeen somebody better for us all along همیشه برای ما کسی بهتر بود

Tell me, how can we keep holding on? به من بگو، چگونه می توانیم ادامه دهیم؟

Holding on tonight 'cause we're Scared to Be Lonely امشب را نگه دار، چون از تنهایی می ترسیم

Is it just our bodies? Are we both losing our minds? آیا فقط بدن ماست؟ آیا هر دوی ما عقل خود را از دست داده ایم؟

Is the only reason you're holding me tonight این تنها دلیلی است که امشب مرا در آغوش گرفته ای

'Cause we're Scared to Be Lonely? چون از تنهایی می ترسیم؟

Scared to Be Lonely ترسناکه تنها باشی

Scared to Be Lonely ترسناکه تنها باشی

Scared to Be Lonely ترسناکه تنها باشی

Eh, eh, Scared to Be Lonely آه، آه، ترس از تنها بودن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background