متن آهنگ Boro Divooneh از Martik

برو دیوونه

👁 ٢٨١با لبات قهرم ، با چشات قهرم

نگام نکن ، با نگات قهرم

عاشقت بودم ، نفهمیدی

هی بهت گفتم ، هی تو خندیدی

زخم زبونت به دلم نشست

سنگ عاشقا سرمو شکست

یادمه یه روز مستو مستونه

داد زدم بیا بیرون از خونه

سنگ آخر رو ، تو به من بزن

خندیدی گفتی ، برو دیوونه

وقتی که عشق رو دیدی تو نگام

وقتی که اسمت اومد رو لبام

داد زدم یه روز تویه کوچه ها

اینو بدونین همسایه ها

من دیگه دارم می میرم براش

خندیدی گفتی ، عاشقم نباش

با لبات قهرم ، با چشات قهرم

نگام نکن ، با نگات قهرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

عاشقت بودم ، نفهمیدی

هی بهت گفتم ، هی تو خندیدی

زخم زبونت به دلم نشست

سنگ عاشقا سرمو شکست

یادمه یه روز مستو مستونه

داد زدم بیا بیرون از خونه

سنگ آخر رو ، تو به من بزن

خندیدی گفتی ، برو دیوونه

با لبات قهرم ، با چشات قهرم

نگام نکن ، با نگات قهرم

عاشقت بودم ، نفهمیدی

هی بهت گفتم ، هی تو خندیدی

زخم زبونت به دلم نشست

سنگ عاشقا سرمو شکست

یادمه یه روز مستو مستونه

داد زدم بیا بیرون از خونه

سنگ آخر رو ، تو به من بزن

خندیدی گفتی ، برو دیوونه

متن آهنگ Boro Divooneh از Martik

وقتی که عشق رو دیدی تو نگام

وقتی که اسمت اومد رو لبام

داد زدم یه روز تویه کوچه ها

اینو بدونین همسایه ها

من دیگه دارم می میرم براشخندیدی گفتی ، عاشقم نباش

با لبات قهرم ، با چشات قهرم

نگام نکن ، با نگات قهرم

عاشقت بودم ، نفهمیدی

هی بهت گفتم ، هی تو خندیدی

زخم زبونت به دلم نشست

سنگ عاشقا سرمو شکست

یادمه یه روز مستو مستونه

داد زدم بیا بیرون از خونه

سنگ آخر رو ، تو به من بزن

خندیدی گفتی ، برو دیوونه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background