تصویر آهنگ Don't Wanna Know از Maroon 5 Kendrick Lamar

دانلود + متن آهنگ Don't Wanna Know از Maroon 5 Kendrick Lamar

نمیخوام بدونم، بدونم، بدونم، بدونم

👁 ٦١٢Oh, oh hey translate

Oh, oh, oh hey translate

Oh, oh, oh, oh hey translate

Ooh oh, ooh oh translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, no translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, oh translate

I Don't Wanna Know translate

Wasted (wasted) translate

دانلود آهنگ Don't Wanna Know از Maroon 5 Kendrick Lamar

And the more I drink, the more I think about you translate

Oh no, no, I can't take it translate

Baby, every place I go reminds me of you translate

Do you think of me? translate

Of what we used to be? translate

Is it better now that I'm not around? translate

My friends're all acting strange translate

They don't bring up your name translate

Are you happy now? translate

Are you happy now? translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, no translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, oh translate

I Don't Wanna Know translate

And every time I go out, yeah translate

I hear it from this one, hear it from that one translate

That you got someone new, yeah translate

I see, but don't believe it translate

Even in my head, you're still in my bed translate

Maybe I'm just a fool translate

Do you think of me? translate

Of what we used to be? translate

Is it better now that I'm not around? translate

My friends're all acting strange translate

They don't bring up your name translate

Are you happy now? translate

Are you happy now? translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, no translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, oh translate

I Don't Wanna Know translate

No more "please stop" translate

No more hashtag boo'd up screenshots translate

متن آهنگ Don't Wanna Know از Maroon 5 Kendrick Lamar

No more trying to make me jealous on your birthday translate

You know just how I make you better on your birthday, oh translate

Do he do you like this, do he woo you like this? translate

Do he lay it down for you, touch you, pull you like this? translate

Matter fact, never mind, we gon' let the past be translate

May be his right now, but your body's still with me, whoa translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translateThe way I used to love you, no translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, oh translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, no translate

I Don't Wanna Know, know, know, know translate

Who's taking you home, home, home, home translate

And loving you so, so, so, so translate

The way I used to love you, oh translate

I Don't Wanna Know translate

Oh, oh hey translate

Oh, oh, oh hey translate

Oh, oh, oh, oh hey translate

Ooh oh, ooh oh translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background