تصویر آهنگ Uptown Funk از Mark Ronson Bruno Mars

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Uptown Funk از Mark Ronson Bruno Mars

👁 ٩٦٠This hit, that ice cold این حرارت،اون یخ سرد

Michelle Pfeiffer, that white gold میشل پفایفر،اون طلای سفید

This one, for them hood girls این یکی برای دخترای محله

Them good girls, straight masterpieces اون دخترای خوب،شاهکارای به تمام معنا

Stylin', wilin' خوش پوش،بی پروا

Livin’ it up in the city

Got Chucks on with Saint Laurent کفشای چاکس به پا همراه سنت لارن

Gotta kiss myself I’m so pretty

I’m too hot (hot damn)

Call the police and the fireman پلیس و اتشنشانی رو خبر کنید

I’m too hot (hot damn)

Make a dragon wanna retire man یه اژدها رو مجبور میکنم خودشو بازنشست کنه

I’m too hot (hot damn)

Say my name you know who I am اسممو بگو تو میدونی من کی هستم

I’m too hot (hot damn)

And my band 'bout that money و گروهم دنبال اون پوله

دانلود آهنگ Uptown Funk از Mark Ronson Bruno Mars

Break it down ویرانش کن

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Saturday night and we in the spot شنبه شبه و ما تو مرکزیم

Don’t believe me, just watch (come on)

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Hey, hey, hey, oh! هی، هی، هی، اوه!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Stop وایسا

Wait a minute یه دقیقه صبر کن

Fill my cup put some liquor in it translate

Take a sip, sign the check یه جرعه میزنم،یه چک امضا میکنم

Julio! Get the stretch! جولیو!کشش رو دریافت کن

Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi میریم به هارلم،هالیوود،جکسون،میسیسیپی

If we show up, we gon’ show out

Smoother than a fresh jar of Skippy نرم تر از یک شیشه تازه اسکیپی

I’m too hot (hot damn)

Call the police and the fireman پلیس و اتشنشانی رو خبر کنید

I’m too hot (hot damn)

Make a dragon wanna retire man یه اژدها رو مجبور میکنم خودشو بازنشست کنه

I’m too hot (hot damn)

Bitch, say my name you know who I am! عوضی اسممو بگو تو میدونی من کی هستم

I’m too hot (hot damn)

And my band 'bout that money و گروهم دنبال اون پوله

Break it down ویرانش کن

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Girls hit your hallelujah (Woo!) دخترها به هاللویات ضربه بزنن (وو!)

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Cause Uptown Funk gon’ give it to you

Saturday night and we in the spot شنبه شبه و ما تو مرکزیم

Don’t believe me, just watch (come on)

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Hey, hey, hey, oh! هی، هی، هی، اوه!

متن آهنگ Uptown Funk از Mark Ronson Bruno Mars

Before we leave قبل اینکه ترک کنیم

Lemme tell y’all a lil’ something

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Come on, dance translate

Jump on it translate

If you *** then flaunt it translateIf you freaky then own it translate

Don’t brag about it, come show me

Come on, dance translate

Jump on it translate

If you *** then flaunt it translate

Well it’s Saturday night and we in the spot

Don’t believe me, just watch (come on)

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Don’t believe me, just watch

Hey, hey, hey, oh! هی، هی، هی، اوه!

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up translate

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!) translate

Uptown Funk you up translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background