تصویر آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan

دانلود + متن آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan

آلبوم: Kavire Del

👁 ٥٢٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرکی صدا کرد منو ؟ کی صدا کرد

کی صدا کرد منو ؟ کی صدا کرد

کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو؟

کی صدا کرد؟

مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو؟

آشنا کرد

کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو؟

دانلود آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan

کی از اون زندون صدساله رها کرد منو؟

کی رها کرد؟

کی رها کرد؟

کی صدا کرد؟

کی صدا کرد؟

کیه اونکه مثل بارون با تن باغچه رفیقه؟

واسه تنهایی عاشق مثل شب, گریه شفیقه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

کیه اونکه توی سینش نفس بهارو داره؟

تو کلام مهربونش لطف قصه هارو داره؟

کیه اونکه میتونه طلوع آفتاب باشه؟

واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه

کی رها کرد منو؟ کی رها کرد؟

کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟

کی با آواز خوش عشق صدا کرد منو؟

کی صدا کرد؟

مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو؟

آشنا کرد

کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو؟

کی از اون زندون صدساله رها کرد منو؟

کی رها کرد؟

متن آهنگ Kee Seda Kard Mano از Marjan

کی رها کرد؟

کی صدا کرد؟

کی صدا کرد؟

کیه اونکه مثل بارون با تن باغچه رفیقه؟واسه تنهایی عاشق مثل شب, گریه شفیقه

کیه اونکه توی سینش نفس بهارو داره؟

تو کلام مهربونش لطف قصه هارو داره؟

کیه اونکه میتونه طلوع آفتاب باشه؟

واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه

کی رها کرد منو؟ کی رها کرد؟

کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background