تصویر آهنگ Zendegi Chist از Mansour

متن آهنگ Zendegi Chist از Mansour

آلبوم: No Limit

👁 ٨١زندگی چیست؟

عشق و دلداری

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

زندگی چیست؟

عشق و دلداری

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم

غم دنیا رو از سر به در کنیم

غم دنیا رو، غم دنیا رو

از سر به در کنیم

قصه فردا رو نخور

غصه فردا رو نخور

دلم میگه، دلم میگه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

حسرت دنیا رو نخور

وقتی که یار کنارته

نگار نگار، کنارته

زمین و آسمون میگه

حسرت دنیا رو نخور

رسم دورنگی، آیین ما نیست

یک رنگی باشد، روز و شب من

یک رنگی باشد، روز و شب من

زندگی چیست؟

عشق و دلداری

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وای نگار نازنین

یک دم پهلویم بشین

یک دم پهلویم بشین

متن آهنگ Zendegi Chist از Mansour

وای نگار نازنین

وای نگار نازنین

یک دم پهلویم بشین

یک دم پهلویم بشینای نگار نازنین

زندگی چیست؟

عشق و دلداری

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

زندگی چیست؟

عشق و دلداری

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

وقتی با یاری، پس چی کم داری؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background