متن آهنگ Farari (The Fugutive) از Mansour

آلبوم: Farari (The Fugitive)

👁 ٢٧٦دو پا دارم دو پا دیگه عاشقمو فراری ، فراری

بگو که تا اخرشم هوای عشق داری

وقته فراره وقتشه در بریم

بیایین از این جا همه زودتر بریم

یه قلب دیوونه دارم

توپ توپ

میتپه از عشق چشمات

تاپ توپ

عاشقمو هیچکی سرش نمیشه

بزن بریم دوست دارم همیشه

فراریم فراری

از همه کس فراری

از همه جا فراری

فراریم فراری

فراریم فراری

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

فراری فراری

فراری

(yeaaah) translate

اینجا بگیر بگیره

فراری گوشه گیره

دلش یه جا اسیره

فراری گوله میره

فراریم فراری

از همه کس فراری

از همه جا فراری

فراریم فراری

فراریم فراری

فراری فراری

فراری

(yeaaah) translate

متن آهنگ Farari (The Fugutive) از Mansour

بذار بگن زدیم به چاک

بذار بگن ترسیدیم

میریم یه جا غم نباشه

بذار بگن بریدیمفراری و فرارو فوت آبم

خسته از این همه سوال جوابم

فراریم فراری

از همه کس فراری

از همه جا فراری

فراریم فراری

فراریم فراری

فراری فراری

فراری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background