تصویر آهنگ Bazi از Mansour

دانلود + متن آهنگ Bazi از Mansour

بازی

👁 ١٠١تو گفتی بازی، گفتم میبازی

با بد و خوبم گفتی می سازی

قرار عشق بود و بی قراری

توی نگاهت لحظه شماری

بازی رو بردی می دونی

عشقو تو چشمام می خونی

دانلود آهنگ Bazi از Mansour

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداری

تو همون عشق موندگاری، تا منو داری غم نداری

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداری

تو همه ی دار و نداری، تا منو داری غم نداری

تا دل سپردی، عشقو آوردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چه عاشقونه بازی رو بردی

دیگه جدایی از تو محاله

بی تو وجودم بی پر و باله

بازی رو بردی می دونی

عشقو تو چشمام می خونی

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداری

تو همون عشق موندگاری، تا منو داری غم نداری

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداری

تو همه ی دار و نداری، تا منو داری غم نداری

(غم نداری)

متن آهنگ Bazi از Mansour

(غم نداری)

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداریتو همون عشق موندگاری، تا منو داری غم نداری

تا منو داری غم نداری، تا منو داری غم نداری

تو همه ی دار و نداری، تا منو داری غم نداری

تا منو داری غم نداری

تا منو داری غم نداری

تو همه ی دار و نداری، تا منو داری غم نداری

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background