تصویر آهنگ I Miss You 2021 از Mamamoo

دانلود + متن آهنگ I Miss You 2021 از Mamamoo

👁 ٨١٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر저녁노을 하늘을 바라보면 translate

So much I miss you translate

바람이 좋은 이런 날이면 translate

난 너 너 너 너 너 translate

좋은 노랫소리가 들리면 translate

So much I miss you translate

좋은 영화를 볼 때면 또 생각나 translate

난 너 너 너 너 너 translate

너와 함께한 모든 날들이 자꾸 생각나 translate

별이 뜨는 밤이면 언제나 translate

So much I miss you translate

دانلود آهنگ I Miss You 2021 از Mamamoo

소리 없이 눈물이 흐르면 translate

난 너 너 너 너 너 translate

너의 목소리도 translate

So much I miss you translate

어제도 오늘도 translate

난 너 너 너 너 너 translate

나를 어루만지던 그 손길 translate

So much I miss you translate

내가 보고 싶다고 떼를 쓰던 translate

난 너 너 너 너 너 translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

너와 함께한 모든 날들이 자꾸 생각나 translate

별이 뜨는 밤이면 언제나 translate

So much I miss you translate

소리 없이 눈물이 흐르면 translate

난 너 너 너 너 너 translate

너의 목소리도 translate

So much I miss you translate

어제도 오늘도 translate

난 너 너 너 너 너 translate

요즘 너 대신 안고 자는 티슈 translate

폰 재생목록에 translate

슬픈 노래만이 가득 찬 이유 translate

이 노래처럼 내 마음을 translate

위로해 줄 것만 같아 translate

But I miss you translate

방안 곳곳 남겨진 네 흔적 translate

온통 눈물로 번져 translate

누구나 하는 이별 translate

왜 이리 유별나게 구는 건지 translate

오늘따라 유난 스러 translate

너의 속삭임 너의 손길이 느껴지는데 translate

متن آهنگ I Miss You 2021 از Mamamoo

난 너뿐인데 translate

난 네가 그리워 translate

별이 뜨는 밤이면 언제나 translate

So much I miss you translate

소리 없이 눈물이 흐르면 translate

난 너 너 너 너 너 translate너의 목소리도 translate

So much I miss you translate

어제도 오늘도 translate

난 너 너 너 너 너 translate

별이 뜨는 밤이면 언제나 translate

So much I miss you translate

소리 없이 눈물이 흐르면 translate

난 너 너 너 너 너 translate

Whenever wherever translate

So much I miss you translate

Whenever wherever translate

I miss you so much translate

난 너 너 너 너 너 translate

So much I miss you translate

난 너 너 너 너 너 translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background