تصویر آهنگ Corazón از Maluma Nego do Borel

دانلود + متن آهنگ Corazón از Maluma Nego do Borel

👁 ٢٩٧Letra de "Corazón" ft. Nego do Borel

Alrighty right, baby translate

Tú me partiste el Corazón (Maluma, baby)

Pero mi amor no hay problema, no, no (Rudeboyz) translate

Ahora puedo regalar (¿a que, y a qué?), un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Tú me partiste el Corazón (Ay mi Corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no translate

دانلود آهنگ Corazón از Maluma Nego do Borel

Ahora puedo regalar (¿a que, y a qué?), un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Ya no vengas más *** esos cuentos mami

Si desde el principio siempre estuve pa' ti translate

Nunca me avisaron cuál era el problema

Te gusta estar rodando por camas ajena translate

Ahora me tocó a mí cambiar el sistema

Andar *** gatas nuevas, repartir el Corazón

Sin tanta pena, ahora te digo goodbye translate

Muito obrigado, pa' ti ya no hay translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh translate

No tengo miedo de decir adiós

Yo quiero repartir meu coração

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh translate

Ahora te digo goodbye translate

Muito obrigado, pa' ti ya no hay translate

(Maluma, baby) translate

Você partiu meu coração (Ai, meu coração)

Mas meu amor, não tem problema, não, não

Que agora vai sobrar então (O quê? O quê?)

Un pedacito a cada nena translate

Sólo un pedacito

Se eu não guardo nem dinheiro

Quem dirá guardar rancor

Você vacilou primeiro

Nosso caso acabou translate

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh translate

No tengo miedo de decir adiós

Yo quiero repartir meu coração

متن آهنگ Corazón از Maluma Nego do Borel

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh translate

Ahora te digo goodbye translate

Muito obrigado, pa' ti ya no hay translate

Tú me partiste el Corazón (Ay mi Corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no translateAhora puedo regalar (¿a que, y a qué?), un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Tchau tchau translate

Eu não sei falar muito bem português

Mas quero aprender translate

Pretty boy, baby translate

Dirty boy, baby translate

Maluma, baby translate

Tú me partiste el Corazón (Maluma, baby)

Pero mi amor no hay problema (Rudeboyz) translate

Sólo un pedacito

(Maluma, baby) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background