متن و ترجمه آهنگ Lean On از Major Lazer DJ Snake MØ

آلبوم: Lean On

👁 ١٨٠Do you recall, not long ago به خاطر میاری؟ مدت قبل رو

We would walk on the sidewalk? با هم کنار خیابون قدم میزدیم

Innocent, remember? معصوم،یادته؟

All we did was care for each other همه کاری که میکردیم این بود که مراقب هم باشیم

But the night was warm ولی شب گرم بود

And we were bold and young و ما گستاخ و جوون بودیم

All around, the wind blows از همه ی جهات باد میوزید

We would only hold on to let go ما فقط با هم بودیم که رها کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

What will we do when we get old? وقتی پیر شدیم چیکار میکنیم؟

Will we walk down the same road? همین راه رو ادامه میدیم؟

Will you be there by my side? تو کنارم خواهی بود؟

Standing strong as the waves roll over در برابر موج ها مقاوم میمونی؟(مشکلات و سختی ها)

When the nights are long وقتی شبها طولانین

Longing for you to come home منتظرت میمونم تا بیای خونه

All around, the wind blows از همه ی جهات باد میوزید

We would only hold on to let go ما فقط با هم بودیم که رها کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

متن آهنگ Lean On از Major Lazer DJ Snake MØ

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

(We need someone to Lean On) کسی رو میخوایم تا بهش تکیه کینم

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیمLean On, Lean On, Lean On, Lean On... translate

Hey, hey, hey, hey translate

Hey, hey, hey, hey, hey, hey... translate

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

We need someone to Lean On به کسی نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم

Blow a kiss, fire a gun بوسه بفرست ، شلیک کن

All we need is somebody to Lean On همه ی چیزی که میخوایم کسیه که بهش تکیه کنیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background