متن آهنگ Bashe از Majid Eslahi

باشه

👁 ٣٧بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه

تورو عاشق میکنم من

بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه

وقتی عاشقت شدم من

باشه باشه

بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه

تورو عاشق میکنم من

بهم اعتماد کن فرق میکنم با همه

وقتی عاشقت شدم من

بهم اعتماد کن این دفعه فرق میکنه

توی کل حجم قلبم

بهم اعتماد کن هرچی بدون تو کمه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بهت اعتقاد دارم

باشه باشه میمونم باهات

گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

باشه باشه میمونم باهات

گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

باشه تو که خوبی و سری باشه

از منم تو بهتری قلبا میخوامت تورو لطفا

از پیشم نرو

عاشق میده جونشو برات باشه

متن آهنگ Bashe از Majid Eslahi

پای اشک و خنده هات عاشق میمونم

تو زندگی باشه

عشقم هر چی تو بگیباشه باشه میمونم باهات

گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

باشه باشه میمونم باهات

گوش میدم به تک تک حرفات

باشه عاشق هم قدم باهات میمونم همیشه همرات

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background