تصویر آهنگ Veda Dar Oaj از Mahasty

دانلود + متن آهنگ Veda Dar Oaj از Mahasty
صدا، صدا بود وقتی که میخوندی

کار روزگار بود رفتی و نموندی

رفتی ولی اسمت رو لب ها مونده

صدایی جز صدای تو نمونده

تو هر دلی خونه و جایی داشتی

با خوندت عشق تو دلها میکاشتی

میخوندی شب ستاره بارون میشد

با خوندنت دل کمی آروم میشد

دانلود آهنگ Veda Dar Oaj از Mahasty

حالا لالای لالای لالالای لای

یه امشب شب عشقه

همین امشبو داریم

چرا قصه دردو

واسه فردا نذاریم

یه امشب شب عشقه

همین امشبو داریم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چرا قصه دردو

واسه فردا نذاریم

عزیزان همه باهم بخونیم

که امشب شب عشقه

که امشب شب عشقه

که امشب...

... شب عشقه

زمونه رنگارنگه

شب و روزش یکی نیست

خوشی دووم نداره

غمش همیشگی نیست

اگه فردا برامون

پر از صلح و صفا بود

چه خوب بود که تو دنیا

متن آهنگ Veda Dar Oaj از Mahasty

یه فردا مال ما بود

عزیزان همه باهم بخونیم

که امشب شب عشقه

که امشب شب عشقه

صدا، صدا بود وقتی که میخوندیکار روزگار بود رفتی و نموندی

رفتی ولی اسمت رو لب ها مونده

صدایی جز صدای تو نمونده

تو هر دلی خونه و جایی داشتی

با خوندت عشق تو دلها میکاشتی

میخوندی شب ستاره بارون میشد

با خوندنت دل کمی آروم میشد

حالا لالای لالای لالالای لای

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background