متن آهنگ Baz Begoo از Mahasty

باز بگو

👁 ٥٣بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو

بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو

روح آشفته من اینجوری آروم میگیره

تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو

بگو از عشق بگو که حکایت داره

از شکفتن یک گل که شکایت داره

دیگه ما رو هرگز نمیشه بی هم دید

بوی عطرو از گل مگه میشه پرسید؟

بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو

بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو

روح آشفته من اینجوری آروم میگیره

تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن

بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن

ناقوس قلب من عاشقو به صدا درآر

بگو باز طنین این ناقوسو جاودانه کن

بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو

بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو

روح آشفته من اینجوری آروم میگیره

تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو

گو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

متن آهنگ Baz Begoo از Mahasty

از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کن

بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

از صدای عشق ما دنیا رو پر ترانه کنناقوس قلب من عاشقو به صدا درآر

بگو باز طنین این ناقوسو جاودانه کن

بگو که دوستم داری . مستی رو باز بهانه کن

بگو باز . باز بگو . باز بگو . بسیار بگو

بگو که دوستم داری. بازم به تکرار بگو

روح آشفته من اینجوری آروم میگیره

تو گوشم دوستت دارم رو صدهزار بار بگو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background