تصویر آهنگ سلام بر زندگی از مهستی

متن آهنگ سلام بر زندگی از مهستی

Salam Bar Zendegi

👁 ٧٤دله عاشق اگر رنگ بهار رو آبی می بینه

شب های بی کَسی هاشو شب مهتابی می بینه

به لطف عاشقی حتی گل های زرد پاییز رو

به رنگ چشم پُر خونش گل سرخ آبی می بینه

همه زیبایی دنیا رو از چشم تو می بینه

همه گل های عالم رو با دست های تو می چینه

دلِ عاشق اگه رنگ بهار رو آبی می بینه

شب های بی کَسی هاشو شب مهتابی می بینه

اگر عمری هدر کردم اگر پا در خطر کردم

نگو که سادگی کردم هوای عاشقی کردم

که من با عشق تو عاشق

سلام بر زندگی کردم ، سلام بر زندگی کردم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

سلام بر زندگی کردم ، سلام بر زندگی کردم

چه خوب کردم چه بد کردم

خودم کردم ، خودم کردم

هوای عاشقی کردم ، هوای عاشقی کردم

که من با عشق تو عاشق

سلام بر زندگی کردم ، سلام بر زندگی کردم

دلِ عاشق اگر رنگ بهار رو آبی می بینه

شب های بی کَسی هاشو شب مهتابی می بینه

به لطف عاشقی حتی گل های زرد پاییز رو

به رنگ چشم پُر خونش گل سرخ آبی می بینه

همه زیبایی دنیا رو از چشم تو می بینه

متن آهنگ سلام بر زندگی از مهستی

همه گل های عالم رو با دست های تو می چینه

چه خوب کردم ، چه بد کردم

خودم کردم ، خودم کردمهوای عاشقی کردم ، هوای عاشقی کردم

که من با عشق تو عاشق

سلام بر زندگی کردم ، سلام بر زندگی کردم

دلِ عاشق اگر رنگ بهار رو آبی می بینه

شب های بی کَسی هاشو شب مهتابی می بینه

دلِ عاشق اگر رنگ بهار رو آبی می بینه

شب های بی کَسی هاشو شب مهتابی می بینه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background