تصویر آهنگ محبت از مهستی

دانلود + متن آهنگ محبت از مهستی

آلبوم: Masti

Mohabat

👁 ٩٧هر کی با حقیقته

تو دلش محبته

هر کی با یه قلب پاک

عاشق رفاقته

مثل من همیشه تنها میمونه

یه غریقه که تو دریا میمونه

هر کی با حقیقته

تو دلش محبته

هر کی با یه قلب پاک

دانلود آهنگ محبت از مهستی

عاشق رفاقته

مثل من همیشه تنها میمونه

یه غریقه که تو دریا میمونه

خوش به حالت که تو بی محبتی بردی از یاد منو

مثل طوفان اومدی گذشتی و دادی بر باد منو

تو منو شکستی آفرین به تو

با همه نشستی آفرین به تو

تو منو شکستی آفرین به تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

با همه نشستی آفرین به تو

تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی

آفرین به تو

تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی

آفرین به تو

هر کی با حقیقته

تو دلش محبته

هر کی با یه قلب پاک

عاشق رفاقته

مثل من همیشه تنها میمونه

یه غریقه که تو دریا میمونه

تو هنوز عشق منی، اسیرتم

عمر منی، اسیرتم

منو کشت این دل غافل

یه پریشون دلم، چی کار کنم؟

خون دلم، چیکار کنم؟ مگه آروم میشه این دل؟

متن آهنگ محبت از مهستی

چه کنم چشمای تو اشک چشمامو ندیده

شور و حال عشق تو از دلم پا نکشیده

تا زمونی که پی محبتم، مستحق غمتم

من دیوونه که با حقیقتم، مستحق غمتمخوش به حالت که تو بی محبتی بردی از یاد منو

مثل طوفان اومدی گذشتی و دادی بر باد منو

تو منو شکستی آفرین به تو

با همه نشستی آفرین به تو

تو منو شکستی آفرین به تو

با همه نشستی آفرین به تو

تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی

آفرین به تو

تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی

آفرین به تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background