تصویر آهنگ Hoseleh Asheghi Nadaram از مهستی

دانلود + متن آهنگ Hoseleh Asheghi Nadaram از مهستی

👁 ٢٧٧من دیگه حوصله ی عا شقی رو ندارم

هرکی باشه پا رو دلم میزارم

خسته ام خسته از این حرفای عاشقونه

خسته از این قهرای بی بهونه

بسکه تو ای دل به این در به اون در زدی

سرتو تو سینه به این ور به اون ور زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

دانلود آهنگ Hoseleh Asheghi Nadaram از مهستی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

یادته چطور تو مستی پای رفتنم رو بستی

اونروزی که از تو چشمام افتادی زمین شکستی

رفتی زندگی رو باختی دیگه کار ما رو ساختی

آخه ای دل دیونه کاشکی عشقو میشناختی

من دیگه حوصله ی عا شقی رو ندارم

هرکی باشه پا رو دلم میزارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خسته ام خسته از این حرفای عاشقونه

خسته از این قهرای بی بهونه

بسکه تو ای دل به این در به اون در زدی

سرتو تو سینه به این ور به اون ور زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

یادته چطور تو مستی پای رفتنم رو بستی

اونروزی که از تو چشمام افتادی زمین شکستی

رفتی زندگی رو باختی دیگه کار ما رو ساختی

آخه ای دل دیونه کاشکی عشقو میشناختی

من دیگه حوصله ی عا شقی رو ندارم

هرکی باشه پا رو دلم میزارم

خسته ام خسته از این حرفای عاشقونه

خسته از این قهرای بی بهونه

متن آهنگ Hoseleh Asheghi Nadaram از مهستی

بسکه تو ای دل به این در به اون در زدی

سرتو تو سینه به این ور به اون ور زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدیبسکه تو ای دل به این در به اون در زدی

سرتو تو سینه به این ور به اون ور زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

بسکه تو ای دل به این در به اون در زدی

سرتو تو سینه به این ور به اون ور زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

کشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background