متن آهنگ Havasbaz از مهستی
میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

با قلب عاشق من . نمیدونی چه کردی

میری اما دوباره . نرفته برمیگردی

با خود میگم رهاش کن . قلبم مگه میذاره

انگار با تو زنده است . بی تو آروم نداره

با خود میگم رهاش کن . قلبم مگه میذاره

انگار با تو زنده است . بی تو آروم نداره

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

آخه کی مثل من طاقت میاره

کی میبخشه تو رو بازم دوباره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آخه کی مثل من طاقت میاره

کی میبخشه تو رو بازم دوباره

تو رو با این هوس بازی کی میخواد

کی مثل من برات چشم انتظاره

دلی که عاشقه از خود نیازار

من دیوونه رو عاشق نگه دار

دلی که عاشقه از خود نیازار

من دیوونه رو عاشق نگه دار

تو رو میبخشم اما نازنینم

نکن کاری که باشه آخرین بار

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

متن آهنگ Havasbaz از مهستی

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

با قلب عاشق من . نمیدونی چه کردی

میری اما دوباره . نرفته برمیگردی

با خود میگم رهاش کن . قلبم مگه میذارهانگار با تو زنده است . بی تو آروم نداره

با خود میگم رهاش کن . قلبم مگه میذاره

انگار با تو زنده است . بی تو آروم نداره

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

میبخشمت دوباره . اما چه فایده داره

بازم توی هوس باز . میمیری به یک اشاره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background