تصویر آهنگ Avazak از مهستی

متن آهنگ Avazak از مهستی
بخون آوازکی تو شور و دشتی

. که دل پر شوره امشب

یکی تو صحنه یادم نشسته .

که از من دوره امشب

به زیر گنبد آبی احساس .

یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه

. دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست...

کسی که قصه ناب نگاهو

. یه مهتاب شب به من داد

از اون شب تو همه شبهای مهتاب

به یادش خوابم او شد

به زیر گنبد آبی احساس .

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه .

دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست...

همون که کوچه بن بست عشقو

به نام دلگشا خوند

منو به خونه گرم دلش برد

دلو عاشقسرا خوند

همون که کوچه بن بست عشقو

به نام دلگشا خوند

منو به خونه گرم دلش برد

دلو عاشقسرا خوند

تو اون کوچه که اسمش که دلگشا بود

دلم تنگ کسی هست

متن آهنگ Avazak از مهستی

تو اون خونه که اسمش عاشقسرا بود

دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست...

بخون آوازکی تو شور و دشتی. که دل پر شوره امشب

یکی تو صحنه یادم نشسته .

که از من دوره امشب

به زیر گنبد آبی احساس .

یکی بود و یکی هست

قسم به قصه های عاشقونه .

دلم تنگ کسی هست

دلم تنگ کسی هست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background