متن آهنگ اسیر از مهستی

آلبوم: Asir

Asir

👁 ١١٥کی دل سنگ سنگت

از دل من خبر داشت

اشکای گرم گرمم

کی تو دلت اثرداشت

وقتی هنوز به یادت

گریه میاد سراغم

عشق تو هستم انگار

پیش تو داده باقی

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

فکر می کنم تو مهربون

هنوز دلت پیش منه

ببین یه عاشق چه جوری

هی خودش و گول میزنه

فکر می کنم من بمیرم

عمر تو هم تموم بشه

ببین یه عاشق چه جوری

اسیر قلب پاکشه

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

به من می گفتی که منو دوست داری

می ترسیدم من نباشم دق کنی

اما تو که عاشق من نبودی

فقط می خواستی منو عاشق کنی

آه که هنوز بی تو پریشونه دل

آه که هنوز ساده ساده هستم

هنوز همون اسیر بی پناهی

که زندگیش و به تو داده هستم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

فکر می کنم تو مهربون

هنوز دلت پیش منه

ببین یه عاشق چه جوری

هی خودش و گول میزنه

فکر می کنم من بمیرم

عمر تو هم تموم بشه

متن آهنگ اسیر از مهستی

ببین یه عاشق چه جوری

اسیر قلب پاکشه

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشمعشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

به من می گفتی که منو دوست داری

می ترسیدم من نباشم دق کنی

اما تو که عاشق من نبودی

فقط می خواستی منو عاشق کنی

آه که هنوز بی تو پریشونه دل

آه که هنوز ساده ساده هستم

هنوز همون اسیر بی پناهی

که زندگیش و به تو داده هستم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

قلب منی

چه جوری یه روز ازت جداشم

عشق منی

نمیشه دوست نداشته باشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background