تصویر آهنگ آشنا از مهستی

دانلود + متن آهنگ آشنا از مهستی

Ashena

👁 ٣٣٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرزندگی قشنگه با من که هستی

با تو مست عشقم . نگو چرا مستی

تو رو دوست دارم . همه میدونن

خودتم میدونی . نزن یه دستی

میدونم چه خوبی . چه مهربونی

از همه بریدی و با من نشستی

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

دانلود آهنگ آشنا از مهستی

پرسیدی باز که من دوستت دارم؟ آره دیگه

دلم من با تاپ تاپش . خودش بهت اینو میگه

اسم تو هی همش پر میزنه رو لبهام

توی دنیا من از خدا فقط تو رو میخوام

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

تک درختی بودم من تو کنج بیشه

عشق اومد کرد منو وا به ضرب تیشه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

از تنم خواست بسازه یک لشگر عشق

که آتیش بر سز من باشه همیشه

زندگی قشنگه با من که هستی

با تو مست عشقم . نگو چرا مستی

تو رو دوست دارم . همه میدونن

خودتم میدونی . نزن یه دستی

میدونم چه خوبی . چه مهربونی

از همه بریدی و با من نشستی

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

پرسیدی باز که من دوستت دارم؟ آره دیگه

دلم من با تاپ تاپش . خودش بهت اینو میگه

اسم تو هی همش پر میزنه رو لبهام

توی دنیا من از خدا فقط تو رو میخوام

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

متن آهنگ آشنا از مهستی

تک درختی بودم من تو کنج بیشه

عشق اومد کرد منو وا به ضرب تیشه

از تنم خواست بسازه یک لشگر عشق

که آتیش بر سز من باشه همیشه

زندگی قشنگه با من که هستیبا تو مست عشقم . نگو چرا مستی

تو رو دوست دارم . همه میدونن

خودتم میدونی . نزن یه دستی

میدونم چه خوبی . چه مهربونی

از همه بریدی و با من نشستی

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

به همون خدایی که میپرستی

همه چیم تو دنیا . فقط تو هستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background