تصویر آهنگ Bad Things از Machine Gun Kelly Camila Cabello

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Bad Things از Machine Gun Kelly Camila Cabello

👁 ٩٢٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرAm I out of my head? آیا من از سرم بیرون افتادم؟

Am I out of my mind? آیا من از ذهنم بیرون افتادم؟

If you only knew the Bad Things I like اگر فقط چیزهای بدی رو که دوست دارم میدونستی

Don't think that I can explain it فکر نکنم بتونم توضیحشون بدم

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

Don't matter what you say مهم نیست چی میگی

Don't matter what you do مهم نیست چی کار میکنی

I only wanna do Bad Things to you من فقط میخوام کارهای بد با تو انجام بدم

So good, that you can't explain it خیلی خوبه که نمیتونی توضیح بدی

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

Nothing's that bad هیچ چیز آنقدر بد نیست

If it feels good اگه حس خوبی داره

So you come back پس تو برگرد

Like I knew you would مثل اینکه میدونستم انجامش میدی

And we're both wild و ما هر دو وحشی هستیم

And the night's young و جوان شب

And you're my drug و تو داروی منی

دانلود آهنگ Bad Things از Machine Gun Kelly Camila Cabello

Breathe you in 'til my face numb انقدر تو رو نفس میکشم تا صورتم بی حس بشه

Drop it down to that bass drum آن را به آن درام بیس بریزید

I got what you dream about من به چیزی که در موردش رویا داری رسیدم

Nails scratchin' my back tatt ناخن هات خالکوبی کمرم رو خراش میدن

Eyes closed while you scream out وقتی فریاد میکشی چشمات بستن

And you keep me in with those hips و تو منو با اون باسن نگه میداری

While my teeth sink in those lips در حالی که دندان هایم در آن لب ها فرو می رود

While your body's giving me life در حالی که بدنت به من زندگی می دهد

And you suffocate in my kiss و تو در بوسه من خفه میشی

Then you said بعد تو گفتی

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever جای زخم روی بدنم تا بتوانم تو را هرجا ببرم

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever جای زخم روی بدنم ،هر وقت بتونم نگاهت کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Am I out of my head? آیا من از سرم بیرون افتادم؟

Am I out of my mind? آیا من از ذهنم بیرون افتادم؟

If you only knew the Bad Things I like اگر فقط چیزهای بدی رو که دوست دارم میدونستی

Don't think that I can explain it فکر نکنم بتونم توضیحشون بدم

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

Don't matter what you say مهم نیست چی میگی

Don't matter what you do مهم نیست چی کار میکنی

I only wanna do Bad Things to you من فقط میخوام کارهای بد با تو انجام بدم

So good, that you can't explain it خیلی خوبه که نمیتونی توضیح بدی

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

I can't explain it من نمیتونم‌توضیح بدمش

I love the pain من عاشق درد هستم

And I love the way your breath و من عاشق راه نفس کشیدن تو هستم

Numbs me like novacaine مثل نوواکائین(پودر بی حس کننده) بی حسم میکنی

And we are و ما هستیم

Always high همیشه تو اوج

Keep it strange عجیب نگه دارش

Okay, yeah, I'm insane خوب، آره، من دیوانه هستم

But you the same اما تو هم همینطور

Let me paint the picture بگذار تصویرت رو نقاشی کنم

Couch by the kitchen کاناپه کنار آشپزخانه

Nothin' but your heels on چیزی نیست جز پاشنه های پا

Losin' our religion از دست دادن دینمان

You're my pretty little vixen تو حشیش کوچولوی زیبای من هستی

And I'm the voice inside your head و من صدای درون سر تو هستم

That keeps telling you to listen to all the Bad Things I say این مدام بهت میگه که به همه چیزهای بدی که من میگم گوش بدی

And you said و تو میگی

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever جای زخم روی بدنم تا بتوانم تو را هرجا ببرم

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever جای زخم روی بدنم ،هر وقت بتونم نگاهت کنم

متن آهنگ Bad Things از Machine Gun Kelly Camila Cabello

Am I out of my head? آیا من از سرم بیرون افتادم؟

Am I out of my mind? آیا من از ذهنم بیرون افتادم؟

If you only knew the Bad Things I like اگر فقط چیزهای بدی رو که دوست دارم میدونستی

Don't think that I can explain it فکر نکنم بتونم توضیحشون بدم

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

Don't matter what you say مهم نیست چی میگی

Don't matter what you do مهم نیست چی کار میکنی

I only wanna do Bad Things to you من فقط میخوام کارهای بد با تو انجام بدم

So good, that you can't explain it خیلی خوبه که نمیتونی توضیح بدی

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده سThe way we love, is so unique راهی که ما دوست داریم، بسیار منحصر به فرده

And when we touch, I'm shivering و وقتی لمس می کنیم، من می لرزم

And no one has to get it و هیچ کس مجبور نیست آن را دریافت کند

Just you and me فقط من و تو

Cause we're just living چون تازه داریم زندگی میکنیم

Between the sheets بین ورق ها

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body so I can take you wherever جای زخم روی بدنم تا بتوانم تو را هرجا ببرم

I want you forever برای همیشه می خوامت

Even when we're not together حتی وقتی با هم نیستیم

Scars on my body I can look at you whenever جای زخم روی بدنم ،هر وقت بتونم نگاهت کنم

Am I out of my head? آیا من از سرم بیرون افتادم؟

Am I out of my mind? آیا من از ذهنم بیرون افتادم؟

If you only knew the Bad Things I like اگر فقط چیزهای بدی رو که دوست دارم میدونستی

Don't think that I can explain it فکر نکنم بتونم توضیحشون بدم

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

Don't matter what you say مهم نیست چی میگی

Don't matter what you do مهم نیست چی کار میکنی

I only wanna do Bad Things to you من فقط میخوام کارهای بد با تو انجام بدم

So good, that you can't explain it خیلی خوبه که نمیتونی توضیح بدی

What can I say, it's complicated چی بگم، پیچیده س

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background