متن آهنگ Harbar In Daro از ماکان بند

آلبوم: Harbar In Daro

👁 ١٦١صدای خنده هات هنوز توی گوشمه

عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه

دیگه بدون من یه قدمم بر ندار

یه چیزی بت میگم ایندفعه رو نه نیار

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

بدون تو بدون ازین زندگی سیرم

به جون هردومون نباشی از دست میرم

درارو وا نکن و حرف رفتنو نزن

نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من

هربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

متن آهنگ Harbar In Daro از ماکان بند

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پرههربار این درو... محکم نبند نرو

این چشمای ترو... نکن تو بدترو

نفسم میبره

دل من دلخوره

بی تو از دلهره

هر دقیقش پره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background