متن و ترجمه آهنگ Shiver از Lucy Rose

- 1188 👁
متن و ترجمه آهنگ Shiver از Lucy Rose امتیاز 10.0 از 5 نظر متن و ترجمه آهنگ Shiver از Lucy RoseAnd we broke و ما خراب کردیم Everything that was right هر چیزی را که درست بود We both enjoyed a good fight هر دو از مبارزه‌ای خوب لذت بردیم And we sewed و ما دوختیم All the holes we had to breathe تمام روزنه‌هایی را که برای تنفس داشتیم To make the other one leave برای مجبور کردن دیگری به رفتن And I loved the way you looked at me و من عاشق نوع نگاهت به خودم بودم And I miss the way you made me feel و دلم تنگ شده برای احساسی که در من ایجاد می‌کردی When we were alone هنگامی که تنها بودیم When we were alone هنگامی که تنها بودیم And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد And I'll leave him just for you و او را به خاطر تو ترک خواهم کرد And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد Just for you فقط به خاطر تو

And we stole و ما ربودیم Every moment we had هر لحظه‌ای را که داشتیم To make the other one feel bad تا به دیگری حس بدی بدهیم And we hoped و امیدوار بودیم That we could be what we knew بتوانیم آنچه باشیم که می‌خواهیم It never turned out to be real که هرگز واقعیت پیدا نکرد And I loved the way you looked at me و من عاشق نوع نگاهت به خودم بودم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I miss the way you made me feel و دلم تنگ شده برای احساسی که در من ایجاد می‌کردی When we were alone هنگامی که تنها بودیم When we were alone هنگامی که تنها بودیم And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد And I'll leave him just for you و او را به خاطر تو ترک خواهم کرد And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد Just for you فقط به خاطر تو And if we turn back time و اگر زمان را به عقب برگردانیم Could we learn to live right? می‌توانیم یاد بگیریم که درست زندگی کنیم؟ And if we turn back time و اگر زمان را به عقب برگردانیم Could we learn to live right? می‌توانیم یاد بگیریم که درست زندگی کنیم؟

And if we turn back time و اگر زمان را به عقب برگردانیم Could we learn to live right? می‌توانیم یاد بگیریم که درست زندگی کنیم؟ And if we turn back time و اگر زمان را به عقب برگردانیم Could we learn? می توانیم یاد بگیریم؟ And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد And I'll leave him just for you و او را به خاطر تو ترک خواهم کرد And I'll Shiver like I used to و من مثل قبل به لرزه خواهم افتاد Just for you فقط به خاطر تو Like I used to مثل قبل download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه