تصویر آهنگ Other People از LP

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Other People از LP

آلبوم: Death Valley

👁 ٨٠٦
امتیاز ٩.٧ از ٣ نظرI never tried to be a hero هیچوقت تلاش نکردم که یه قهرمان باشم

You took us from the stars to zero تو مارو از ستاره ها به صفر آوردی

We had a love devout without a shred of doubt ما یک‌ عشق قوی بدون ذره ای تردید داشتیم

We never worried 'bout Other People ما هیچ وقت درمورد دیگران نگران نبودیم

You broke the spell and wanted something else تو طلسم رو شکستی و چیز دیگری میخواستی

Well, go *** yourself with Other People برو با بقیه ملت خودت رو بگا?

Other People دیگران

دانلود آهنگ Other People از LP

No more song, no more dance, no dance floor نه آهنگ بیشتر ، نه رقص بیستر ، نه زمین رقصی

We left it all to chance, no encore ما همه اش را به شانس سپردیم, بدون دوباره نواختن

We had a love devout without a shred of doubt ما یک‌ عشق قوی بدون ذره ای تردید داشتیم

We never worried 'bout Other People ما هیچ وقت درمورد دیگران نگران نبودیم

You broke the spell and wanted something else تو طلسم رو شکستی و چیز دیگری میخواستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Well, go *** yourself with Other People برو با بقیه ملت خودت رو بگا?

Oh, baby it's just your body اوه، عزیزم این فقط بدن خودته

Go, lay it on everybody برو، با همه بخواب

They won't be there when you're sorry آنها زمانی که متاسفی آنجا نخواهند بود

Other People دیگران

Oh, baby it's just your body اوه، عزیزم این فقط بدن خودته

Will it know that you love somebody آیا خواهد دانست که تو عاشق کسی هستی

Who won't be there when you're sorry? کسانی که وقتی متاسفی آنجا نخواهند بود

Other People دیگران

Thank you baby, thank you babe, darling ممنون عزیزم ممنون عزیزم، قشنگم

Don't explain, don't explain توضیح نده ، توضیح نده

Thank you baby, thank you babe, darling ممنون عزیزم ممنون عزیزم، قشنگم

Don't explain, don't explain توضیح نده ، توضیح نده

متن آهنگ Other People از LP

We had a love devout without a shred of doubt ما یک‌ عشق قوی بدون ذره ای تردید داشتیم

We never worried 'bout Other People ما هیچ وقت درمورد دیگران نگران نبودیم

You broke the spell and wanted something else تو طلسم رو شکستی و چیز دیگری میخواستیWell, now go *** yourself with Other People برو با بقیه خودت رو بگااا

Oh, baby it's just your body اوه، عزیزم این فقط بدن خودته

Go, lay it on everybody برو، با همه بخواب

They won't be there when you're sorry آنها زمانی که متاسفی آنجا نخواهند بود

Other People دیگران

Oh, baby it's just your body اوه، عزیزم این فقط بدن خودته

Will it know that you love somebody آیا خواهد دانست که تو عاشق کسی هستی

Who won't be there when you're sorry? کسانی که وقتی متاسفی آنجا نخواهند بود

Other People دیگران

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background