تصویر آهنگ Just Like You از Louis Tomlinson

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Just Like You از Louis Tomlinson

👁 ٢٨٢٦
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرIt's the guy from the one band یه پسری از یک بند(گروه خواننده)

Cigarette in my left hand سیگا‌ر توی دست چپ من

Whole world in my right hand و تمام دنیا در دست راستم

25 and it's all planned بیست و پنج سالمه و تمام برنامم برای زندگی اینه

Night out and it's ten grand شب ها بیرون بودن و شکوه و جلال

Headlines that I can't stand و تیتر خبر ها بودن که برام قابل تحمل نیست

But you only get half of the story ولی تو فقط نصفی از ماجرا و ظاهرش رو میبینی

The cash, and the cars and the glory پول نقد و ماشین گرون قیمت و زرق و برق ها

No sleep and we party 'til morning خبری از خواب نیست و تا صبح مهمانی میگیریم

'Cause nobody cares when you're boring چون هیچکس اهمیت نمیده که تو خسته ای :)

دانلود آهنگ Just Like You از Louis Tomlinson

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

Even though my problems look nothing like yours do ‌ حتی با اینکه مشکلاتمون باهم متفاوت هست

Yeah, I get sad too اره، من هم غمگین میشم

And when I'm down I need somebody to talk to و وقتی حالم بد هست به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

Yeah, I feel the same as you would do اره من هم مثل تو احساس دارم

Same stress, same *** to go through منم همون استرس و احساس های مزخرف سر راهم قرار میگیرن

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

If you only knew اگه فقط میدونستی

If I had it my way, pub lunch every Sunday اگر دست خودم بود هر یکشنبه ناهار میرفتم کلا*ب

Cheap beer and it's okay الکل های ارزون میخوردم و به نظرم اوکیه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I wanna lay where she lays میخوام جایی که اون دراز میکشه دراز بکشم

I wanna stay in these days میخوام توی این روز ها بمونم

Gonna smoke and it's okay ‌سیگار بکشم و همه چیز اوکیه

But you only get half of the story ولی تو فقط نصفی از ماجرا و ظاهرش رو میبینی

The cash, and the cars and the glory پول نقد و ماشین گرون قیمت و زرق و برق ها

Just like everyone else *** before me مثل تمام ادم هایی که قبل از من اینجا بودند

'Cause nobody cares when you're boring چون هیچکس اهمیت نمیده که تو خسته ای :)

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

Even though my problems look nothing like yours do ‌ حتی با اینکه مشکلاتمون باهم متفاوت هست

Yeah, I get sad too اره، من هم غمگین میشم

And when I'm down I need somebody to talk to و وقتی حالم بد هست به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

Yeah, I feel the same as you do اره، منم مثل تو احساس میکنم

Same stress, same *** to go through منم همون استرس و احساس های مزخرف سر راهم قرار میگیرن

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

If you only knew اگه فقط میدونستی

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

When I need somebody to talk to وقتی حالم بده به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

When I need somebody to talk to وقتی حالم بده به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

متن آهنگ Just Like You از Louis Tomlinson

Every heart breaks the same تمام قلب ها مثل هم شکسته میشن

Every tear leaves a stain همه اشک ها رَد مشابهی از خودشون بجا میذارن

Can't I just be the same? نمیشه منم مثل بقیه باشم؟ :)

Every heart breaks the same تمام قلب ها مثل هم شکسته میشن

Every tear leaves a stain همه اشک ها رَد مشابهی از خودشون بجا میذارن

Let me be the same بذار منم مثل بقیه باشم:)I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

Even though my problems look nothing like yours do ‌ حتی با اینکه مشکلاتمون باهم متفاوت هست

Yeah I get sad too اره من هم غمگین میشم

And when I'm down I need somebody to talk to و وقتی حالم بد هست به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

Yeah, I feel the same as you do اره، منم مثل تو احساس میکنم

Same stress, same *** to go through منم همون استرس و احساس های مزخرف سر راهم قرار میگیرن

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

If you only knew اگه فقط میدونستی

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

When I need somebody to talk to وقتی حالم بده به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

I'm Just Like You من دقیقا مثل تو ام

When I need somebody to talk to وقتی حالم بده به کسی نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم

If you only knew اگه فقط میدونستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background