تصویر آهنگ Back to You از Louis Tomlinson Bebe Rexha Digital Farm Animals

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Back to You از Louis Tomlinson Bebe Rexha Digital Farm Animals

👁 ١٢٢٧
امتیاز ٧.٣ از ٣ نظرI know you say you know me, know me well میدونم میگی منو خیلی خوب میشناسی

But these days I don't even know myself, no اما این روزا دیگه حتی خودمم خودمو نمیشناسم:)

I always thought I'd be with someone else همیشه فکر میکردم قراره با یکی دیگه باشم

I thought I would own the way I felt, yeah translate

I call you but you never even answer من تو رو صدا میزنم ولی تو حتی جواب نمیدی

I tell myself I'm done with wicked games translate

But then I get so numb with all the laughter translate

That I forget about the pain translate

دانلود آهنگ Back to You از Louis Tomlinson Bebe Rexha Digital Farm Animals

Whoa, you stress me out, you *** me translate

You drag me down, you *** me up translate

We're on the ground, we're screaming translate

I don't know how to make it stop translate

I love it, I hate it, and I can't take it translate

But I keep on coming Back to You translate

I know my friends, they give me bad advice translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Like move on, get you out my mind translate

But don't you think I haven't even tried? translate

You got me cornered and my hands are tied translate

You got me so addicted to the drama translate

I tell myself I'm done with wicked games translate

But then I get so numb with all the laughter translate

That I forget about the pain translate

Whoa, you stress me out, you *** me translate

You drag me down, you *** me up translate

We're on the ground, we're screaming translate

I don't know how to make it stop translate

I love it, I hate it, and I can't take it translate

But I keep on coming Back to You (Back to You) translate

Oh, no, no, I just keep on coming Back to You (Back to You) translate

Oh, no, no, I just keep on coming Back to You translate

متن آهنگ Back to You از Louis Tomlinson Bebe Rexha Digital Farm Animals

And I guess you'll never know translate

All the *** that you put me through translate

And I guess you'll never know, no translate

Yeah, so you can cut me up and kiss me harder translate

You can be the pill to ease the pain translate'Cause I know I'm addicted to your drama translate

Baby, *** we go again translate

Whoa, you stress me out, you *** me translate

You drag me down, you *** me up translate

We're on the ground, we're screaming translate

I don't know how to make it stop translate

I love it, I hate it, and I can't take it translate

But I keep on coming Back to You (Back to You) translate

Oh, no, no, I just keep on coming Back to You (Back to You) translate

Oh, no, no, I just keep on coming Back to You (Back to You) translate

I just keep on coming Back to You translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background