تصویر آهنگ Never Enough (reprise) از Loren Allred

دانلود + متن آهنگ Never Enough (reprise) از Loren Allred

👁 ١٧٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرAll the shine of a thousand spotlights translate

All the stars we steal from the nightsky translate

Will never be enough translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Never be enough translate

Towers of gold are still too little translate

These hands could hold the world but it'll translate

Never be enough translateNever be enough translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background