تصویر آهنگ Song of the Sea از Lisa Hannigan

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Song of the Sea از Lisa Hannigan

👁 ٤٤٦Between the here, between the now بین اینجا،بین الان

Between the North, between the South translate

Between the West, between the East translate

Between the time, between the place translate

دانلود آهنگ Song of the Sea از Lisa Hannigan

From the shell translate

The Song of the Sea translate

Neither quiet nor calm translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Searching for love again translate

Mo ghrá (My love)

Between the winds, between the waves translate

Between the sands, between the shores translate

From the shell translate

The Song of the Sea translate

متن آهنگ Song of the Sea از Lisa Hannigan

Neither quiet nor calm translateSearching for love again translate

Between the stones, between the storms translate

Between belief, between the seas translate

Tá mé i dtiúin (I *** in tune)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background