متن آهنگ Battle Symphony از Linkin Park

- Battle Symphony

- 3 👁

موضوع: ورزشی
I got a long way to go translate And a long memory translate I been searching for an answer translate Always just out of reach translate Blood on the floor translate Sirens repeat translate I been searching for the courage translate To face my enemies translate When they turn down the lights translate I hear my Battle Symphony translate All the world in front of me translate If my armor breaks translate I’ll fuse it back together Battle Symphony translate Please just don’t give up on me And my eyes are wide awake translate For my Battle Symphony translate

For my Battle Symphony translate They say that I don’t belong Say that I should retreat translate That I’m marching to the rhythm Of a lonesome defeat translate But the sound of your voice translate Puts the pain in reverse translate No surrender, no illusions translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And for better or worse translate When they turn down the lights translate I hear my Battle Symphony translate All the world in front of me translate If my armor breaks translate I’ll fuse it back together Battle Symphony translate Please just don’t give up on me And my eyes are wide awake translate If I fall, get knocked down translate Pick myself up off the ground translate If I fall, get knocked down translate

Pick myself up off the ground translate When they turn down the lights translate I hear my Battle Symphony translate All the world in front of me translate If my armor breaks translate I’ll fuse it back together Battle Symphony translate Please just don’t give up on me And my eyes are wide awake translate For my Battle Symphony translate For my Battle Symphony translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه