تصویر آهنگ Thank You از Lennon Stella

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Thank You از Lennon Stella

آلبوم: Thank You

👁 ١٩٣١
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرMy tea′s gone cold, I'm wondering why

I got out of bed at all چایم سرد شده،من در تعجب هستم که چرا اصلا از رختخواب بلند شدم

The morning rain clouds up my window باران صبحگاهی ابر های پنجره ام را می پوشاند

And I can′t see at all

Even if I could, it'd all be grey و من اصلا نمی توانم ببینم ،حتی اگر می توانستم همه چیز خاکستری می شد

But your picture on my wall اما عکس تو روی دیوارم

دانلود آهنگ Thank You از Lennon Stella

It reminds me that it's not so bad به من یاداوری میکند آنقدر ها هم بدنیست

It′s not so bad

I drank too much last night, got bills to pay انقدر ها هم بد نیست،که دیشب زیاد مشروب خوردم،قبض هایی برای پرداخت داشتم

My head just feels in pain در سرم فقط احساس درد دارم

I missed the bus and there′ll be *** today

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm late for work again بازم برا کار دیرم شده

Even if I′m there, they'll all imply

That I might not last the day translate

And then you call me translate

And it′s not so bad, it's not so bad

I want to Thank You من خوش امد گویی نیاز دارم

For giving me the best day of my life برای اینکه بهترین روز زندگیم رو بهم بدی

Oh, just to be with you فقط میخوام با تو باشم

Is having the best day of my life داشتن بهترین روز زندگیمه

Push the door, I′m home at last

متن آهنگ Thank You از Lennon Stella

And I'm soaking through and through translate

Then you handed me a towel translate

All I see is you translateAnd even if my house falls down now translate

I wouldn't have a clue translate

Because you′re near me

I want to Thank You من خوش امد گویی نیاز دارم

For giving me the best day of my life برای اینکه بهترین روز زندگیم رو بهم بدی

Oh, just to be with you فقط میخوام با تو باشم

Is having the best day of my life داشتن بهترین روز زندگیمه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background