متن آهنگ Mese Khoete از Leito

آلبوم: Mese Khoete

👁 ٥٥؛{مقدمه}؛

داره آفتاب میزنه بیرون

بزی لی بزی لی بزی لی

داره آفتاب میزنه بیرون

بزی لی بزی لی بزی لی

؛{همخوان}؛

جنسش چطوره؟ مث خودته

یعنی مشتیه؟ مث خودته

برنامه چطوره؟ مث خودته

یعنی نابیه؟ مث خودته

حسش چطوره؟ مث خودته

یعنی اسمیه؟ مث خودته

حالش چیه عمو؟مث خودته

یعنی عالیه؟ مث خودته

؛{قسمت ۱}؛

هـِــی هـِــی هـِــی می‌بینیم واضحتر

همه چی اینجا هست نمیگیریم فاز بد

ای ای ای میمونیم واسه فردا

دارن خوب میشن تازه دردام

چی میگی بیرونه گودی

نزدی دیوونه شدی

لیوانه چی بوده وُدی

برف بازی میکنه تونی

قد بلند کمره گود

کنارم اول صبح

میدونی نمیشه نمیرسم

آخرش عزیزم من برا تو

میکروفون رفیق فاب

نمیاد کسی به جات

دافتم پیگیره باز

شنیدم خیلی بگاس

جلو من چراغ سبز

پس بگو چرا بترسم

میخونم تهران بلرزه

کار کردم اینجا نشستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

؛{همخوان}؛

جنسش چطوره؟ مث خودته

یعنی مشتیه؟ مث خودته

برنامه چطوره؟ مث خودته

یعنی نابیه؟ مث خودته

حسش چطوره؟ مث خودته

یعنی اسمیه؟ مث خودته

حالش چیه عمو؟مث خودته

یعنی عالیه؟ مث خودته

جنسش چطوره؟ بت گفتم

یعنی مشتیه؟ مث خودته

برنامه چطوره؟ اَی بابا

یعنی نابیه؟ مث خودته

حسش چطوره؟ عجیبه

یعنی اسمیه؟ مث خودته

حالش چیه عمو؟ مث خودته

یعنی عالیه؟ مث خودته

؛{قسمت ۲}؛

پشت سر *** برام میگن

تخممه تور دارم الان وین

فک نکن دیگه جواب سلام میدم

در میرم انگار کلان دیدم

میدونی نیستم من فاز غمُ

نگه داشتم هنوز فاصلمو

دست کم گرفتن تاره منو

همه فیلمن شدن بازیگرو

ولی من، بزی لی بزی لی بزی لی

میدونی عاشقُ *** رپ تهرانم

من بزی لی بزی لی بزی لی

دشمنا همشون کف شعرامن

من، بزی لی بزی لی بزی لی

نمیدونی چیه روش کارم

من، بزی لی بزی لی بزی لی

بهت زیادی رو دادم همون یه بارم

؛{همخوان}؛

جنسش چطوره؟ مث خودته

متن آهنگ Mese Khoete از Leito

یعنی مشتیه؟ مث خودته

برنامه چطوره؟ مث خودته

یعنی نابیه؟ مث خودته

حسش چطوره؟ مث خودته

یعنی اسمیه؟ مث خودته

حالش چیه عمو؟مث خودته

یعنی عالیه؟ مث خودته

؛{قسمت ۳}؛

بهم میگن نسخ شعرای نابتیم

ماشین بزاریم و تهران بگا بدیمدرسته آره ما سه ماهه ساکتیم

ولی استراحت احتیاج داره تیم

می‌بینی هنوز با همون رفیقام

می‌بینی تو کسی نیومده جام

الکی نشو تو صمیمی بام

میزنم همین لیوانو

واسه ی رفیقام

که موندن همیشه بام

؛{همخوان}؛

جنسش چطوره؟ مث خودته

یعنی مشتیه؟ مث خودته

برنامه چطوره؟ مث خودته

یعنی نابیه؟ مث خودته

حسش چطوره؟ مث خودته

یعنی اسمیه؟ مث خودته

حالش چیه عمو؟مث خودته

یعنی عالیه؟ مث خودته

؛{پایانی}؛

دو تا بگو بیان

دو تا بگو بیان

تا وقتی نور از شیشه بزنه ما میمونیم

دو تا بگو بیان

دو تا بگو بیان

با حال خراب میکوبیم تا دم صبح

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background