تصویر آهنگ Summertime Sadness از Lana Del Rey

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Summertime Sadness از Lana Del Rey

آلبوم: Born to Die

👁 ٨٥٨٣
امتیاز ٧.٨ از ١٠ نظرKiss me hard before you go منو قبل رفتنت محکم ببوس

Summertime Sadness غم تابستونی

I just wanted you to know من فقط میخوام که بدونی

That baby, you the best اینو که عزیزم،تو بهترینی

I got my red dress on tonight امشب لباس قرمزم رو پوشیدم

Dancin' in the dark, in the pale moonlight در تاریکی، در نور مهتاب میرقصم

Done my hair up real big, beauty queen style موهایمو به سبک ملکه زیبایی واقعاً بزرگ کردم

High heels off, I'm feelin' alive کفش پاشنه بلند پوشیدم، احساس زنده بودن میکنم

Oh, my God, I feel it in the air اوه خدای من ، توی هوا احساسش میکنم

Telephone wires above are sizzlin' like a snare سیم‌های تلفن بالا سر ما مثل یک دام می‌چرخند

دانلود آهنگ Summertime Sadness از Lana Del Rey

Honey, I'm on fire, I feel it everywhere عزیزم ، من توی آتیشم ، همه جا حسش میکنم

Nothin' scares me anymore دیگه هیچی منو نمیترسونه

(1, 2, 3, 4) ۱،۲،۳،۴

Kiss me hard before you go منو قبل رفتنت محکم ببوس

Summertime Sadness غم تابستونی

I just wanted you to know من فقط میخوام که بدونی

That baby, you the best اینو که عزیزم،تو بهترینی

I got that summertime, Summertime Sadness من دارم اون تابستونی، غم تابستونی رو

Su-su-summertime, Summertime Sadness تا-تا-تابستونی، غم تابستونی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Got that summertime, Summertime Sadness دارم اون تابستونی،غم تابستونی رو

Oh, oh-oh, oh-oh اوه، اوه-اوه،اوه-اوه

I'm feelin' electric tonight امشب یه احساس الکتریکی دارم

Cruisin' down the coast, goin' about 99 توی ساحل با سرعت تقریبا ۹۹ در حال حرکتم

Got my bad baby by my heavenly side عزیز بدم رو در اون سمت بهشتیم دارم

I know if I go, I'll die happy tonight میدونم اگه برم ، امشب با شادی میمیرم

Oh, my God, I feel it in the air اوه خدای من ، توی هوا احساسش میکنم

Telephone wires above are sizzlin' like a snare سیم‌های تلفن بالا سر ما مثل یک دام می‌چرخند

Honey, I'm on fire, I feel it everywhere عزیزم ، من توی آتیشم ، همه جا حسش میکنم

Nothin' scares me anymore دیگه هیچی منو نمیترسونه

(1, 2, 3, 4) ۱،۲،۳،۴

Kiss me hard before you go منو قبل رفتنت محکم ببوس

Summertime Sadness غم تابستونی

I just wanted you to know من فقط میخوام که بدونی

That baby, you the best اینو که عزیزم،تو بهترینی

I got that summertime, Summertime Sadness من دارم اون تابستونی، غم تابستونی رو

Su-su-summertime, Summertime Sadness تا-تا-تابستونی، غم تابستونی

Got that summertime, Summertime Sadness دارم اون تابستونی،غم تابستونی رو

متن آهنگ Summertime Sadness از Lana Del Rey

Oh, oh-oh, oh-oh اوه، اوه-اوه،اوه-اوه

Think I'll miss you forever فکر کنم تا ابد دلم برات تنگ میشه

Like the stars miss the sun in the morning sky مثل ستاره هایی که برای خورشید توی آسمان صبح دلتنگ میشن

Later's better than never دیر بهتر از هرگزه

Even if you're gone, I'm gonna drive (drive), drive حتی اگه تو رفتی ، من رانندگی میکنمI got that summertime, Summertime Sadness من دارم اون تابستونی، غم تابستونی رو

Su-su-summertime, Summertime Sadness تا-تا-تابستونی، غم تابستونی

Got that summertime, Summertime Sadness دارم اون تابستونی،غم تابستونی رو

Oh, oh-oh, oh-oh اوه، اوه-اوه،اوه-اوه

Kiss me hard before you go منو قبل رفتنت محکم ببوس

Summertime Sadness غم تابستونی

I just wanted you to know من فقط میخوام که بدونی

That baby, you the best اینو که عزیزم،تو بهترینی

I got that summertime, Summertime Sadness من دارم اون تابستونی، غم تابستونی رو

Su-su-summertime, Summertime Sadness تا-تا-تابستونی، غم تابستونی

Got that summertime, Summertime Sadness دارم اون تابستونی،غم تابستونی رو

Oh, oh-oh, oh-oh اوه، اوه-اوه،اوه-اوه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background