تصویر آهنگ Here I Go Again از Laleh

دانلود + متن آهنگ Here I Go Again از Laleh

👁 ١٢٧٦
امتیاز ٩.٣ از ٨ نظرHere I Go Again, it′s time for me to fade away.

I'm out of Here I Go Again, I′ve lost the game

And no one is to blame. translate

Here I Go Again, it's time for me to face the world. translate

دانلود آهنگ Here I Go Again از Laleh

I'm out of Here I Go Again, translate

I′ve lost the game.

And no one is to blame. translate

Move on, believe it. translate

And you′ll find out this is the time of your life.

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Move on, believe it, translate

You can be sure this is the ride of your life translate

Here I Go Again, translate

Here I Go Again, translate

Here I Go Again translate

And no one is to blame, but me. translate

It's time again to let the storm translate

متن آهنگ Here I Go Again از Laleh

Rise and be waiting *** with great expectations, translate

You call it what you want but for now be standing tall translateAnd I′m *** to get it all so give me your best shot or let me go.

Here I Go Again, translate

Here I Go Again, translate

Here I Go Again translate

And no one is to blame, but you. translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background