تصویر آهنگ The Edge of Glory از Lady Gaga

دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Edge of Glory از Lady Gaga

آلبوم: The Edge of Glory

👁 ٤٠٣There ain't no reason you and me should be alone هیچ دلیلی وجود نداره که من و تو تنها باشیم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

But I got a reason that you-hoo should take me home tonight ولی من یه دلیل دارم برای اینکه تو منو امشب باید ببری خونت

I need a man that thinks it's right when it's so wrong من به یه مرد احتیاج دارم که فکر کنه این درسته وقتی کاملا اشتباهه

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

Right on the limit's where we know we both belong tonight دقیقا همونجایی که میدونیم هردومون امشب بهش تعلق داریم

It's hot to feel the rush گرمه وقتی هجومه خونو حس کنی

To brush the dangerous تا کارای خطرناک کنیم

I'm gonna run right to, to the edge with you من میخوام فرار کنم تا،تا لبه پرتگاه با تو

دانلود آهنگ The Edge of Glory از Lady Gaga

Where we can both fall far in love جایی که هردومون میتونیم عمیقا توی عشق سقوط کنیم

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالم

And I'm hanging on a moment of truth و من تو یه لحظه ی حقیقی معلق میشم

Out on The Edge of Glory من بیرون از لبه ی شکوه و جلال

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge, the edge, the edge من روی لبه ـم، لبه، لبه

The edge, the edge, the edge, the edge لبه،لبه،لبه،لبه

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالم

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Another shot, before we kiss the other side یه شات دیگه،قبل اینکهه سمت دیگه رو ببوسیم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

I'm on the edge of something final we call life tonight من رو لبه ی چیزیم که بالاخره ما زندگی صداش میکنیم امشب

Alright, alright خب،خب

Put on your shades 'cause I'll be dancing in the flames سایه هاتو رو کن چون من میخوام توی شعله های آتیش برقصم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

Tonight, yeah, baby امشب،آره،طفلکم

It isn't *** if everybody knows my name tonight translate

Alright, alright خب،خب

It's hot to feel the rush گرمه وقتی هجومه خونو حس کنی

To brush the dangerous تا کارای خطرناک کنیم

I'm gonna run right to, to the edge with you من میخوام فرار کنم تا،تا لبه پرتگاه با تو

Where we can both fall far in love جایی که هردومون میتونیم عمیقا توی عشق سقوط کنیم

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالم

And I'm hanging on a moment of truth و من تو یه لحظه ی حقیقی معلق میشم

Out on The Edge of Glory من بیرون از لبه ی شکوه و جلال

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge, the edge, the edge من روی لبه ـم، لبه، لبه

The edge, the edge, the edge, the edge لبه،لبه،لبه،لبه

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالم

متن آهنگ The Edge of Glory از Lady Gaga

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالمAnd I'm hanging on a moment of truth و من تو یه لحظه ی حقیقی معلق میشم

Out on The Edge of Glory من بیرون از لبه ی شکوه و جلال

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge, the edge, the edge من روی لبه ـم، لبه، لبه

The edge, the edge, the edge, the edge لبه،لبه،لبه،لبه

I'm on The Edge of Glory من رو لبه ی شکوه و جلالم

And I'm hanging on a moment with you و من تو اون لحظه باتو معلقم

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

With you, with you, with you, with you باتو، باتو، باتو، باتو

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

With you, with you, with you, with you باتو، باتو، باتو، باتو

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

With you, with you, with you, with you باتو، باتو، باتو، باتو

I'm on the edge with you من با تو روی لبه ـم

With you, with you, with you, with you باتو، باتو، باتو، باتو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background