تصویر آهنگ The Spook Returns از KSHMR B3nte Badjack

متن آهنگ The Spook Returns از KSHMR B3nte Badjack

آلبوم: The Spook Returns

👁 ٨١I told you before translate

I told you he would be back translate

But you didn't listen translate

And tonight, The Spook Returns translate

The Spook Returns translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

One, two, three, four translate

I hear footsteps on the floor translate

Four, three, two, one translate

متن آهنگ The Spook Returns از KSHMR B3nte Badjack

Once again, The Spook has come translateThe Spook Returns translate

Once again, Spook translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background