تصویر آهنگ Tou Dorooghatam Ghashangeh از Kouros

متن آهنگ Tou Dorooghatam Ghashangeh از Kouros

👁 ٥٤تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه

مثل شعرای کتاب مدرسه

همه ی حرفاتو از بر میدونم

قصه هایی که میخای بگی به من

روزی صد بار تو کتابا میخونم

وقتی پای عاشقی میون بیاد

همیشه صحبت غصه و غمه

کوچولوی خوش زبون من بگو

همه حرفا چرا مثل همه؟

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

روزای اول که داغه عشقمون

واسم از فردا و پس فردا میگی

واسم از یه خونه گرم و کوچیک

واسم از بازیِ بچه ها میگی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ولی فردا میدونم چی پیش میاد

آخر عشقا یه جوره همیشه

همه ی بهانه ها مثل همه

همه ی عشقا یه جور تموم میشه

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

مثل شعرای کتاب مدرسه

همه حرفاتو از بر میدونم

قصه هایی که میخوای بگی به من

روزی صد بار تو کتابا میخونم

وقتی پای عاشقی میون بیاد

همیشه صحبت غصه و غمه

متن آهنگ Tou Dorooghatam Ghashangeh از Kouros

کوچولوی خوش زبون من بگو

همه ی حرفا چرا مثل همه؟

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

روزای اول که داغه عشقمونواسم از فردا و پسفردا میگی

واسم از یه خونه گرم و کوچیک

واسم از بازیِ بچه ها میگی

ولی فردا میدونم چی پیش میاد

آخر عشقا یه جوره همیشه

همه بهانه ها مثل همه

همه عشقا یه جور تموم میشه

تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه

من میگم بگو عزیزم، تو دروغاتم قشنگه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background