دانلود + متن + ترجمه آهنگ Come With Me Now از Kongos

- Lunatic

- 6259 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Come With Me Now از Kongos امتیاز 7.8 از 4 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Come With Me Now از Kongos

موضوع: امید
Come With Me Now همين حالا با من بيا Come With Me Now همين حالا با من بيا Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna take you down translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna show you how translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna take you down translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna show you how translate Afraid to lose control میترسم کنترلو از دست بدم And caught up in this world translate I've wasted time, I've wasted breath translate I think I've thought myself to death translate I was born without this fear translate Now only this seems clear translate I need to move, I need to fight translate I need to lose myself tonight translate Whoa, Come With Me Now translate

I'm gonna take you down translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna show you how translate I think with my heart and I move with my head translate I open my mouth and it's something I've read translate I stood at this door before, I'm told translate But a part of me knows that I'm growing too old translate Confused what I thought with something I felt translate Confuse what I feel with something that's real translate I tried to sell my soul last night translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Funny, he wouldn't even take a bite translate Far away translate I heard him say (Come With Me Now) translate Don't delay translate I heard him say (Come With Me Now) translate Far away translate I heard him say (Come With Me Now) translate Don't delay translate I heard him say (Come With Me Now) translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna take you down translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna show you how translate

Afraid to lose control میترسم کنترلو از دست بدم And caught up in this world translate I've wasted time, I've wasted breath translate I think I've thought myself to death translate I was born without this fear translate Now only this seems clear translate I need to move, I need to fight translate I need to lose myself tonight translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna take you down translate Whoa, Come With Me Now translate I'm gonna show you how translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه