تصویر آهنگ Tribe از Kim Viera

متن آهنگ Tribe از Kim Viera

👁 ٧٩Kisses and apple pie translate

Naughty and something nice translate

We 'bout that translate

We 'bout that translate

We 'bout that life translate

Making the power play translate

Watch all the moves we make translate

We run that translate

We run that translate

We run that game translate

Way up, way up translate

We gonna go translate

Way up, way up translate

No domino translate

Way up, way up translate

I wanna know translate

Are you with me? translate

Way up, way up translate

We gonna go translate

Way up, way up translate

Like CEO translate

Way up, way up translate

I wanna know translate

Are you with me? translate

My Tribe, my ladies translate

My girls, we made it translate

Make sure they never forget it translate

Let's get it translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

All of the boys react translate

Love when we move like that translate

They want it translate

They want it translate

They want it bad translate

We gonna sing our song translate

We gonna bang that drum translate

Like boom boom translate

Ba-boom boom translate

Yeah, all night long translate

Way up, way up translate

We gonna go translate

Way up, way up translate

No domino translate

Way up, way up translate

I wanna know translate

Are you with me? translate

Way up, way up translate

We gonna go translate

Way up, way up translate

Like CEO translate

Way up, way up translate

I wanna know translate

Are you with me? translate

متن آهنگ Tribe از Kim Viera

My Tribe, my ladies translate

My girls, we made it translate

Make sure they never forget it translate

Come on, let's get it translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translateMy Tribe on top translate

My Tribe translate

My ladies translate

My girls translate

We made it translate

Make sure translate

They never forget it translate

Forget it translate

Let's get it translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top (My Tribe on top, baby) (My Tribe on top) translate

My Tribe on top (Yeah) translate

My Tribe on top (My Tribe all time) translate

Oh yeah, baby translate

Oh yeah, baby translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

My Tribe on top translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background