تصویر آهنگ C’Est La Vie از Khaled

دانلود + متن + ترجمه آهنگ C’Est La Vie از Khaled

👁 ١٢٨٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرOn va s'aimer translate

On va danser translate

C'est la vie translate

Lalalalala (x4) لالالالالا(۴×)

راني مانادم على ليام

مهما تكوني بعيدة عليا

راني مانادم على ليام

دانلود آهنگ C’Est La Vie از Khaled

هدروا أنا فيك وفيا

أها إياه أها إياه

لازم الجرح يبرى بالدوا

أها إياه أها إياه

السهرة تكون جميلة يا لحبيبة

ولاي لاي للاه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

On va s'aimer translate

On va danser translate

C'est la vie translate

Lalalalala (x4) لالالالالا(۴×)

جاني بشار بالخفية

وقالي على لي بيا

وقالي نتا نيا

غير راهي نصرانية

أها إياه أها إياه

لازم الجرح يبرى بالدوا

أها إياه أها إياه

السهرة تكون جميلة يا لحبيبة

متن آهنگ C’Est La Vie از Khaled

ولاي لاي للاه

On va s'aimer translate

On va danser translateC'est la vie lalalalala (x4) translate

هذه ليلة وألف ليلة

On va s'aimer pour toute la vie translate

هذه ليلة وألف ليلة

On va s'aimer danser c'est la la la c'est la vie translate

On va s'aimer translate

On va danser translate

C'est la vie lalalalala (x8) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background