تصویر آهنگ Stronger (What Doesn't Kill You) از Kelly Clarkson

متن و ترجمه آهنگ Stronger (What Doesn't Kill You) از Kelly Clarkson

👁 ١١٨٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرYou know the bed feels warmer میدونی تختم الآن گرم تر به نظر میرسه

Sleeping *** alone اینجا تنها میخوابم

You know I dream in color میدونی رویا های رنگی میبینم

And do the things I want و کارایی رو که میخوام میکنم

You think you got the best of me فکر میکنی بهترین منو داشتی

Think you've had the last laugh فکر میکنی آخرین خنده ی منو داشتی

Bet you think that everything good is gone شرط میبدنم که فکر میکنی همه ی چیزای خوب برام تموم شده

Think you left me broken down فکر میکنی منو شکسته رها کردی

Think that I'd come running back فکر میکنی من زود برمیگردم

Baby you don't know me, cause you're dead wrong عزیزم تو منو نمیشناسی چون تا حد مرگ در اشتباهی

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

What doesn't *** you makes a fighter چیزی که تو رو نکشه، ازت یه جنگجو میسازه

Footsteps even lighter قدمهات درخشان تر میشه

Doesn't mean I'm over cause you're gone اینکه تو رفتی معنیش این نیست که پایان منه

What doesn't *** you makes you stronger, stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه، قوی تر

Just me, myself, and I فقط من، خودم و من

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You heard that I was starting over with someone new تو شنیدی که من با یه آدم جدید شروع کردم

They told you I was moving on, over you اونا بهت گفتن که من از تو گذشتم

You didn't think that I'd come back تو فکر نمیکردی که من برگردم (بعد از تو حالم خوب شه)

I'd come back swinging با تغییراتی که کردم برمیگردم

You tried to break me, but you see تو سعی کردی منو بشکنی، ولی میبینی که

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

What doesn't *** you makes a fighter چیزی که تو رو نکشه، ازت یه جنگجو میسازه

Footsteps even lighter قدمهات درخشان تر میشه

Doesn't mean I'm over cause you're gone اینکه تو رفتی معنیش این نیست که پایان منه

What doesn't *** you makes you stronger, stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه، قوی تر

Just me, myself, and I فقط من، خودم و من

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

Thanks to you I got a new thing started ازت ممنونم من شروع یه چیز جدیدو بدست آوردم

Thanks to you I'm not the broken-hearted ازت ممنونم من دل شکسته نیستم

متن آهنگ Stronger (What Doesn't Kill You) از Kelly Clarkson

Thanks to you I'm finally thinking about me ازت ممنونم من بالاخره درباره ی خودم فکر میکنم

You know in the end the day you left was just my beginning میدونی که در آخر، رفتن تو فقط شروع من بود

In the end در آخر

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهامWhat doesn't *** you makes a fighter چیزی که تو رو نکشه، ازت یه جنگجو میسازه

Footsteps even lighter قدمهات درخشان تر میشه

Doesn't mean I'm over cause you're gone اینکه تو رفتی معنیش این نیست که پایان منه

What doesn't *** you makes you stronger, stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه، قوی تر

Just me, myself, and I فقط من، خودم و من

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

What doesn't *** you makes you stronger, stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه، قوی تر

Just me, myself, and I فقط من، خودم و من

What doesn't *** you makes you stronger چیزی که تو رو نکشه، تو رو قوی تر میکنه

Stand a little taller یکم بلند تر وایمیستی

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone وقتی کسی پیشم نیست معنیش این نیست که تنهام

(When I'm alone) وقتی من تنهام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

user avatar
 
0
perfect unbelievable these days this song is the best song I ve ever heard😍
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background