تصویر آهنگ This Is Me از Keala Settle

دانلود + متن + ترجمه آهنگ This Is Me از Keala Settle

آلبوم: This Is Me

👁 ١٢٧[Verse 1: Lettie Lutz] translate

I *** not a stranger to the dark من با تاریکی غریبه نیستم

"Hide away," they say translate

"'Cause we don't want your broken parts" چون ما قطعات شکسته رو احتیاج نداریم

I've learned to be ashamed of all my scars من یاد گرفتم از همه زخمام خجالت بکشم

"Run away," they say translate

"No one'll love you as you are" translate

[Pre-Chorus: Lettie Lutz] translate

But I won't let them break me down to dust translate

I know that there's a place for us میدونم ک جای بهتری برای ما هست

For we are glorious برای شکوهمان

[Chorus: Lettie Lutz] translate

When the sharpest words wanna cut me down وقتی برنده ترین کلمات میخوان نصفم کنن

I'm gonna send a flood, gonna drown them out translate

دانلود آهنگ This Is Me از Keala Settle

I *** brave, I *** bruised translate

I *** who I'm meant to be, This Is Me translate

Look out 'cause *** I come translate

And I'm marching on to the beat I drum translate

I'm not scared to be seen translate

I make no apologies, This Is Me translate

[Post-Chorus: Ensemble] translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh translate

[Verse 2: Lettie Lutz, Ensemble] translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Another round of bullets hits my skin translate

Well, fire away 'cause today, I won't let the shame sink in translate

We are bursting through the barricades translate

And reaching for the sun translate

(We are warriors) translate

Yeah, that's what we've become translate

(Yeah, that's what we've become) translate

[Pre-Chorus: Lettie Lutz and Ensemble] translate

Won't let them break me down to dust translate

I know that there's a place for us میدونم ک جای بهتری برای ما هست

For we are glorious برای شکوهمان

[Chorus: Lettie Lutz and Ensemble] translate

When the sharpest words wanna cut me down وقتی برنده ترین کلمات میخوان نصفم کنن

I'm gonna send a flood, gonna drown them out translate

I *** brave, I *** bruised translate

I *** who I'm meant to be, This Is Me translate

Look out 'cause *** I come translate

And I'm marching on to the beat I drum translate

I'm not scared to be seen translate

I make no apologies, This Is Me translate

[Post-Chorus: Lettie Lutz and Ensemble, Ensemble] translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh-oh translate

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh translate

This Is Me translate

متن آهنگ This Is Me از Keala Settle

[Bridge: Lettie Lutz, Ensemble] translate

(Oh-oh-oh-oh) translate

And I know that I deserve your love و اینو میدونم من لیاقت عشقتو دارم

(Oh-oh-oh-oh) translate

There's nothing I'm not worthy of translate

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh translate

[Pre-Chorus: Lettie Lutz] translate

When the sharpest words wanna cut me down وقتی برنده ترین کلمات میخوان نصفم کننI'm gonna send a flood, gonna drown them out translate

This is brave, this is bruised translate

This is who I'm meant to be, This Is Me translate

[Chorus: Lettie Lutz, Ensemble, Both] translate

Look out 'cause *** I come translate

(Look out 'cause *** I come) translate

And I'm marching on to the beat I drum translate

(Marching on, marching, marching on) translate

I'm not scared to be seen translate

I make no apologies, This Is Me translate

[Outro: Lettie Lutz, Ensemble, Both] translate

(Oh-oh-oh-oh) translate

When the sharpest words wanna cut me down وقتی برنده ترین کلمات میخوان نصفم کنن

I'm gonna send a flood, gonna drown them out translate

(Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh) translate

(Oh-oh-oh-oh) translate

I'm gonna send a flood, gonna drown them out translate

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh) translate

This Is Me translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background