تصویر آهنگ Jaddeh از Kaveh Yaghmaei

متن آهنگ Jaddeh از Kaveh Yaghmaei

آلبوم: Cold Silence

👁 ٨٤Tooyejade tako tanha, translate

yemosafer tooye shabha translate

koolebare gham roo dooshesh translate

100 hezar ghese too goooshesh translate

nemidoonam ke koja bood translate

nemidonam ke koja raft translate

Rootanesh garde mosibat translate

tooye mordabe haghighat translate

taame talkhe ye jodai translate

oono ba gham dade adat translate

nemidoonam ke koja bood translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

nemidoonam ke koja raft translate

faghad injaro nemikhast translate

edaye eda raft translate

faghat inja ro nemikhast bi sedaye biseda raft translate

raft translate

raft translate

raft translate

Dastaye sardo siyahesh translate

cheshmaye moonde berahesh translate

متن آهنگ Jaddeh از Kaveh Yaghmaei

yekasi boode ke rafteh translate

zendegi shode tabahesh translate

nemidoonam ke koja boood translatenemidoonam ke koja raft translate

faghat inja ro nemikhast bi sedaye eda raft translate

faghat inja ro nemikhast bisedaye biseda raft translate

raft translate

raft translate

raft translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background