تصویر آهنگ Farib از Kaveh Yaghmaei

متن آهنگ Farib از Kaveh Yaghmaei

آلبوم: Cold Silence

👁 ٥٥یادته بهم می گفتی

دیگه تنهات نمی زارم

پای لحظه هات می شینم

رو دلت پا نمی زارم

همه حرفات دروغ بود

اینو تو چشات نخوندم

منِ ساده فکر می کردم

قفل قلبتُ شکوندم

کاش می دونستم نگاهت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یه فریبِ عاشقانه ست

شعر آشنایی ما

پُرِ بغضِ این ترانه ست

یادته بهم می گفتی

دیگه تنهات نمی زارم

پای لحظه هات می شینم

رو دلت پا نمی زارم

همه حرفات دروغ بود

متن آهنگ Farib از Kaveh Yaghmaei

اینو تو چشات نخوندم

منِ ساده فکر می کردم

قفل قلبتُ شکوندمکاش می دونستم نگاهت

یه فریبِ عاشقانه ست

شعر آشنایی ما

پُرِ بغضِ این ترانه ست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background